Terug naar Nieuws

Afscheid van twee kartrekkers van het KLO

16-12-2021 09:00
Nieuwsbericht

In het bestuur van het KLO, dat tot dusver werd gevormd door Benaissa el Hammadi, voorzitter (Stedin), Berry Kok, penningmeester (GPKL) en René Frinks, secretaris (Heijmans), is één wijziging gekomen. Benaissa werd als voorzitter opgevolgd door Joris Bongenaar (Gasunie).


Daarnaast werd afscheid genomen van Henk Geurts (Brabant Water), die voorheen penningmeester was in het voorlopige bestuur. Daarnaast was hij de grote animator van het C5P-programma (CROW 500 proof) dat onder andere de C5P app heeft voortgebracht. Tevens was hij actief in tal van andere overleggen waarvan er één boven uitsteekt: KLIC-WIN.

Benaissa, afkomstig van de groep netbeheerders, was gedurende 3 jaar onze voorzitter. Hij heeft het KLO op efficiënte en soepele wijze geleid en de besluitvorming en overgang van een informeel platform naar een vereniging gestimuleerd.    

Wij zijn beiden heel veel dank verschuldigd. Helaas kon dit niet worden bekrachtigd in een fysiek samenzijn. De algemene vergadering van 10 november moest om begrijpelijke redenen worden geannuleerd, maar is naderhand alsnog in Teams gehouden en zo konden alsnog de vereiste besluiten worden genomen.

Joris Bongenaar presenteerde zich als iemand die staat voor vertrouwen en wederzijds respect. Een team dient een gezonde cultuur en werksfeer te hebben, te weten wat de bedoeling is en uitgerust te zijn met de juiste middelen. “Zo haalt men topprestaties als men plezier heeft in het werk”.