Levengevaarlijke situaties voorkomen

Het aantal graafwerkzaamheden neemt toe en de ondergrond raakt steeds voller. Schade aan kabels en leidingen komt voor bij één op de achttien graafwerkzaamheden. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties en aanzienlijke overlast voor de omgeving. Bovendien brengt het hoge kosten met zich mee om de schade te herstellen.

Om het ontstaan van schade zoveel mogelijk te beperken, heeft de overheid in 2018 de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) geïntroduceerd. Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Juridische documenten: