Opdrachtgevers

De  opdrachtgever is degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht. Hij draagt er zorg voor dat de werkzaamheden op zorgvuldige wijze uitgevoerd kunnen worden. Het beschikbaar stellen van voldoende tijd en budget is daarbij van essentieel belang. 

De opdrachtgever zorgt ervoor dat met de partij aan wie hij de opdracht verleent, goede afspraken worden gemaakt over hoe het werk zorgvuldig kan worden uitgevoerd en welke activiteiten daarvoor nodig zijn.

Hierbij kun je denken aan het opstellen van een risico-inventarisatie, een maatregelenplan en werkinstructies. De opdrachtgever coördineert het project en zorgt voor een goede samenwerking met netbeheerders en grondroerders.

Meer over deze rol lees je in de CROW500. Deze is tegen betaling beschikbaar bij CROW.nl.


Ontwerper

De ontwerper maakt een maatregelenplan voor het uit te voeren werk. Dit doet hij op basis van de risico-inventarisatie die eerder is opgesteld in de onderzoeksfase. Vaak vormt een tekening met de bestaande kabels en leidingen en het projectontwerp de basis voor het maatregelenplan. In de ontwerpfase wordt per kabel of leiding een keuze gemaakt uit de mogelijke maatregelen. Het is mogelijk dat reeds in de ontwerpfase noodzakelijke verleggingen in gang worden gezet, of dat wordt besloten dat tijdens de uitvoeringsfase beschermende maatregelen worden getroffen.