Gemeente als initiatiefnemer

Over het algemeen is de gemeente verantwoordelijk voor het waarborgen van een succesvolle uitvoering van bouw- en infrastructuurprojecten binnen haar gemeentegrenzen.  Als initiatiefnemer of opdrachtgever speelt de gemeente eveneens een essentiële rol bij het voorkomen van graafschades.

 Op verschillende momenten kan de gemeente eraan bijdragen dat er veilig gewerkt wordt:

  • Projectdefinitie en planning
  • Aanbestedingsproces
  • Contractbeheer
  • Kwaliteitsborging en toezicht

 

Taken

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van graafschade. Ze hebben verschillende verantwoordelijkheden en taken om ervoor te zorgen dat graafwerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen veilig worden uitgevoerd. Hier zijn enkele van de taken die gemeenten vervullen:

Vergunningverlening en toezicht:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van graafvergunningen. Ze stellen regels en voorschriften op die moeten worden gevolgd bij graafwerkzaamheden. Bij het verlenen van vergunningen beoordelen ze ook de locatie van bestaande ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructuren.
  • Graafmeldingen en KLIC: Gemeenten ontvangen graafmeldingen van aannemers en particulieren. Ze zijn verplicht om deze meldingen te coördineren en door te sturen naar netbeheerders en andere relevante partijen. Gemeenten maken gebruik van het KLIC-systeem (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) om informatie over ondergrondse infrastructuur te verstrekken aan grondroerders.

Samenwerking met netbeheerders:

  • Gemeenten werken samen met netbeheerders om ervoor te zorgen dat de ondergrondse infrastructuur correct wordt gelokaliseerd, beschermd en verplaatst indien nodig. Ze verstrekken informatie over de geplande graafwerkzaamheden in de nabijheid van deze infrastructuur.

Handhaving en sancties:

  • Gemeenten houden toezicht op graafwerkzaamheden en kunnen handhavingsmaatregelen nemen als de regels en voorschriften niet worden nageleefd. Ze kunnen boetes opleggen of andere sancties treffen om naleving af te dwingen en graafschade te voorkomen.

Voorlichting en bewustwording: 

  • Gemeenten hebben ook een rol in het informeren en bewust maken van aannemers, professionals en het grote publiek over het belang van veilig graven en het voorkomen van graafschade. Ze verstrekken informatie, organiseren trainingen en campagnes om de bewustwording te vergroten.

 

Rollen

Kijk hier wie er werken binnen de graafketen.


Doe mee met het KLO