De toezichthouder: RDI

Door het delen van informatie en het maken van afspraken, kunnen graafschades voorkomen worden. Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).