Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Yvonne de Rijck

Mijn organisatie: Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Ik vertegenwoordig: Grondroerders
Specialisme: Veiligheid

Over Bouwend Nederland  

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit wordt gedaan aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer is de Vakgroep van de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche. Bij de Vakgroep zijn 46 leden aangesloten die gezamenlijk ruim 70% tot 80% van de omzet binnen de branche genereren. De Vakgroep zorgt voor contact op brancheniveau, uitwisseling van kennis en behartiging van belangen op branchespecifiek niveau.

Hoe draagt Bouwend Nederland bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Als Bouwend Nederland en Vakgroep, ondersteunen wij de bedrijven bij de implementatie en uitvoering van de CROW500.