Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Yvonne de Rijck

Positie: Trekker KLO-sectie grondroerders
Mijn organisatie: Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Ik vertegenwoordig: Bouwend Nederland
Specialisme: Veiligheid

Over Bouwend Nederland  

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4600 leden de grootste ondernemersorganisatie in de sector. De belangrijkste taak is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer is de Vakgroep van de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche. Bij de Vakgroep zijn 45 leden aangesloten die gezamenlijk ruim 70% tot 80% van de omzet binnen de branche genereren. De Vakgroep zorgt voor contact op brancheniveau, uitwisseling van kennis en behartiging van belangen op branchespecifiek niveau.

Hoe draagt Bouwend Nederland bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Als Bouwend Nederland en Vakgroep, ondersteunen wij de bedrijven bij de implementatie en uitvoering van de CROW500.