Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Ties Dammers

Positie: TOEHOORDER
Mijn organisatie: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Ik vertegenwoordig: de Rijksoverheid als toehoorder
Specialisme: WIBON

Over Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is namens de Rijksoverheid toezichthouder op correcte toepassing van de WIBON. Graafschades aan kabels en leidingen kunnen de continuïteit van levering van essentiële diensten zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of telecommunicatie ernstig verstoren. Dit veroorzaakt overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, mens en milieu in het gedrang komen. RDI zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Hoe draagt RDI bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Als toezichthouder stimuleren wij alle betrokkenen in de graafketen om de samenwerking te zoeken en goede afspraken te maken met de CROW500 als leidraad. We hebben begrip voor de transitie waar de keten hard mee aan de slag is. Als toehoorder staan we dichtbij de deelnemers van het KLO. Zo weten we wat er speelt en kunnen we daar ons toezicht op afstemmen. We zijn deskundig in het beïnvloeden van positief naleefgedrag.