Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Nico Willemsen

Mijn organisatie: Cumela
Ik vertegenwoordig: Cumela
Specialisme: belangenbehartiging, samenwerking in de graafketen, preventie en schade

Over Cumela

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. Cumela is hun brancheorganisatie. Door een continue dialoog met haar achterban houdt Cumela volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. Door actief te participeren in diverse overlegstructuren wordt het beleid voor de cumelasector vormgegeven.

Een team van zo'n 90 medewerkers ondersteunt – vanuit het kantoor in Nijkerk - de cumelabedrijven met advies in brede zin: van algemene advisering voor de gehele cumelasector of ledengroepen tot en met individueel maatwerkadvies, begeleiding bij bedrijfsprocessen en op maat gesneden verzekeringen.

Hoe draagt Cumela bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Meer dan 70 procent van alle graafmachines in Nederland wordt ingezet door de cumelasector. Voor Cumela is het helpen voorkomen van schades aan kabels en leidingen (met risico’s voor veiligheid en gezondheid) een belangrijk speerpunt. De brancheorganisatie vertegenwoordigt haar leden - grondroerders en feitelijk gravers - in diverse overlegorganen, zoals het KLO, en streeft waar nodig naar goede, heldere richtlijnen en afspraken die praktisch toepasbaar en werkbaar zijn.

Cumela ondersteunt haar leden door voorlichting, opleiding, begeleiding en de beantwoording van vragen ten aanzien van onder anderen de dagelijkse praktijk van zorgvuldig grondroeren, schades en incidenten en KLIC-viewer en andere technologische ontwikkelingen.

Nico Willemsen