Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Jan Ribberink

Mijn organisatie: NV Nederlandse Gasunie
Ik vertegenwoordig: Netbeheer Nederland
Specialisme: Tracébeheer, omgevingsveiligheid

Over mijn organisatie

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Hoe draagt Gasunie bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Veiligheid staat bij Gasunie altijd voorop. Ons veiligheidsbeleid is erop gericht dat wij o.a. gas op een betrouwbare en veilige manier transporteren. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen die voor Gasunie werkzaamheden uitvoert, dat veilig kan doen zonder risico’s voor de omgeving.

Daarom streven wij naar het voorkómen van onveilige situaties. De KLIC-keten is daarbij voor ons heel belangrijk. Wanneer er tijdig een KLIC-melding wordt gedaan, kunnen we samen bekijken of er leidingen van Gasunie betrokken zijn. Onze kennis over graven in de buurt van aardgastransportleidingen delen we graag. Zowel door middel van een toolbox in de bouwkeet, maar bijvoorbeeld ook op ROC’s en scholen voor machinisten.

Verder werken we aan innovatieve technieken om de ligging van leidingen beter te kunnen bepalen. Zo ontwikkelden we samen met VolkerWessels de grondscanner die de gebruiker uiteindelijk via een App in staat stelt de ligging van kabels & leidingen op een locatie te zien.