Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Jaap Estié

Mijn organisatie: NVAF
Ik vertegenwoordig: NVAF

Over de NVAF

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de funderingsbranche. De doelstelling brengt onder andere met zich mee het uitdragen van de belangen van de leden bij derden. Daartoe worden met vele organisaties en instellingen contacten onderhouden. De NVAF is voor Nederland lid van de European Federation of Foundation Contractors EFFC en het Deep Foundations Institute DFI.

 

Hoe draagt de NVAF bij aan het voorkomen van kabel- en leidingschades?

Binnen de NVAF is er voor de leden de NVAF-richtlijn Bewust grondroeren bij funderingswerkzaamheden ontwikkeld. In de themabijeenkomsten is zowel vanuit de praktische kant als de juridische kant regelmatig aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast geven wij relevante info vanuit het Kabel en Leiding Overleg door aan onze leden. Binnen het KLO is naast Jaap Estié ook Arno Scheltinga vertegenwoordigd in de werkgroep grondroerders namens de NVAF.