Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Alwin Dekker

Mijn organisatie: Siers Groep Oldenzaal
Ik vertegenwoordig: Techniek Nederland
Specialisme: Graafschades, wet- en regelgeving

Over Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Wij maken technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Hoe draagt Techniek Nederland bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Techniek Nederland informeert haar leden actief over -en promoot hierbij het toepassen van de CROW500 binnen de keten.