Beheerders openbare ruimte

Werk je voor een gemeente, provincie, waterschap en heb je te maken met projecten waarbij gegraven wordt? Dan helpen wij je graag met adviezen en tips om veilig te kunnen werken. 


Verantwoordelijkheden niet uitbesteden

Een van de belangrijkste wijzigingen met de CROW 500 is dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft, ook als je het werk hebt uitbesteed aan derden. 

Volgens de CROW500 is de beheerder openbare ruimte initiatiefnemer en opdrachtgever. Dit betekent dat in de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase de gemeente verantwoordelijk is, én blijft. De uitvoering kan een gemeente zelf doen of uitbesteden.

RDI geeft aan hier intensiever op gaan handhaven. Heel belangrijk dus dat je voldoet aan de verantwoordelijkheden. Daar helpen we jou graag mee verder.


Zicht op risico's

Als initiatiefnemer is het in kaart brengen van risico's essentieel. Deze risico’s bepaalt men door het conceptontwerp te vergelijken met de feitelijke informatie over de boven- en ondergrondse ruimte. Tijdens de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase wordt stapsgewijs het ontwerp aangepast om risico's te vermijden of de impact te verminderen.

Uiteindelijk blijven de risico’s over waarvoor je beheersmaatregelen op moet stellen. Van groot belang is om daar voldoende budget voor te reserveren. Gemeentes die succesvol zijn, betrekken de netbeheerders al in de initiatieffase.


Risico's en maatregelenhulp 

We bieden een risico's en maatregelenhulp als naslag. Het is een overzicht van de belangrijkste risico's waar je tegenaan kan lopen als je gaat graven. Daarbij vind je gelijk de mogelijke maatregelendie je kan treffen om deze risico's te beheersen. 

Risico's en maatregelenhulp


De CROW 500 proof app kun je heel eenvoudig risico's en maatregelen verwerken tot een risico- en maatregelenplan, inclusief alle relevante inforamtie. Zo werk je met de keten aantoonbaar volgens de CROW 500 richtlijn

CROW 500 proof app




De rollen van de gemeente

De gemeente speelt een heel bijzondere rol in het voorkomen van graafschades, als opdrachtgever, beheerder, grondroerder en regisseur. 

Lees meer over de rollen van gemeenten