Terug naar Verhalen uit de keten

Speel GO KL!C

Speel GO KL!C
Gepubliceerd op:
Grondroerders Initiatiefnemers Netbeheerders Opdrachtgevers

Zo snel mogelijk een kabel- en leidingtracé aanleggen en daarbij zoveel mogelijk belemmeringen zoals vorstverlet en graafschade oplossen. Durf jij de uitdaging aan? Speel samen met familie, vrienden en collega’s het kaartspel Go KL!C dat GOconnectIT  voor de graafketen heeft ontwikkeld.  

Simone Wismans is werkzaam als Marketing & Communicatie manager bij GOconnectIT en vertelt: “Bij GOconnectIT zijn we dol op spelletjes spelen. Als afdeling Marketing en Communicatie waren we het er unaniem over eens dat wij zelf een spel wilden ontwikkelen gerelateerd aan de branche. Als IT-bedrijf zijn we helemaal voor digitale transformatie, maar een ouderwetse, offline spelletjesavond met familie, vrienden en collega’s is natuurlijk ook erg gezellig. Ons idee hebben we vorig jaar samen met professionals uit de graafketen uitgewerkt naar een prototype. We hebben het spel vervolgens ontzettend vaak gespeeld! Op kantoor, in de kroeg, thuis en in de bouwkeet. Feedback en suggesties hebben we verwerkt en eind november hadden we de spellen in huis. Inmiddels ligt het in verschillende bouwketen, kantoren en bij mensen thuis.”

Hoe werkt het?

GO KL!C is een gezelschapsspel, waarbij spelers (grondroerders) vier tracés leggen, alleen of in teams (aannemerscombinaties). Het doel is om zo snel mogelijk kabel- en leidingtracés aan te leggen en belemmeringen zoals vorsverlet en graafschade op te lossen. Uiteraard mag er pas gegraven worden met een geldige KLIC-melding!

Bewustwording creëren

Simone: “Met dit spel willen we bijdragen aan het voorkomen van graafschade door een stukje bewustwording te creëren. Zo hebben we in het spel de KLIC-melding en de Eis-voorzorgmaatregel verwerkt. Om tracés aan te mogen leggen, moet iedere speler een (geldige) KLIC kaart op tafel hebben liggen. Wil je een leiding met een gevaarlijke inhoud leggen? Dan moet je verplicht de kaart ‘Eis voorzorgmaatregel afgehandeld’ spelen. Tot slot: dit spel speel je samen, het voorkomen van graafschade doe je ook samen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de graafketen zijn verantwoordelijkheid pakt. Samen kunnen we graafschade voorkomen.”

Lijkt het je leuk om het spel ook te spelen? Stuur dan een e-mail naar de Marketing & Communicatie afdeling van GOconnectIT: marketing@goconnectit.nl 

Meer informatie:

Bekijk ook

Kleur zegt niet alles

Kleur zegt niet alles

 

Het KAM Aannemer Collectief Zuid (KAM ACZ) binnen Synfra heeft eind 2019 met de opdrachtgevers besloten om in 2020 gezamenlijk deel te nemen aan de landelijke Bewust Veilig-dag. Naar aanleiding van gedeelde incidenten in het KAM ACZ werd als thema voor deze dag ‘het lokaliseren van kabels en leidingen’ vastgesteld.

De Bewust Veilig-dag is in 2020 geannuleerd als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Het KAM ACZ heeft een brochure opgesteld 'De kleur zegt niet alles'. Het doel van deze brochure is iedereen bewust te maken van de risico’s bij het werken in de ondergrond en met en nabij kabels en leidingen, en samen zoveel mogelijk ongevallen voorkomen.

Lees verder op de website van Synfra.

Verder lezen
5 webinars over zorgvuldig graven

5 webinars over zorgvuldig graven

 November webinar-maand, dat is de slogan van Agentschap Telecom. In 5 webinars je kennis vergroten over zorgvuldig graven.

Verder lezen
Elektrische schok bij voorsteken.

Elektrische schok bij voorsteken.

 

Afgelopen jaar zijn er incidenten geweest waarbij tij- dens het voorsteken voor graafwerkzaamheden een onder spanning staande kabel is geraakt. Hierbij hebben monteurs een elektrische schok gekregen.

Bron: www.BEIVIAG.nl

Verder lezen