Terug naar Verhalen uit de keten

Gemeente Tilburg: Omdenken en samenwerken

Gemeente Tilburg: Omdenken en samenwerken
Gepubliceerd op:
Grondroerders Initiatiefnemers Netbeheerders Opdrachtgevers

Je kan als gemeente maar een bepaalde hoeveelheid werkzaamheden tegelijkertijd aan. Met de energietransitie en klimaatverandering voor de deur worden omdenken en samenwerken dan ook des te belangrijker. De gemeente Tilburg weet hier alles van.

‘Het kan soms gewoon niet. Als je bedenkt dat er 500 kilometer glasvezel wordt aangelegd en misschien in de toekomst wel een groot deel van het gasnet moet worden aangepast. Je kan als gemeente met de beschikbare mensen en middelen maar zoveel tegelijkertijd aan; we zijn ingericht op een bepaald aantal kilometer per jaar,’ legt Sander van der Heijden, procesregisseur openbare ruimte van de gemeente Tilburg, uit. Hij vervolgt: ‘Elk jaar moeten we accepteren dat we niet alles kunnen combineren. Of we gaan anders denken met elkaar. Uiteindelijk verandert ons vakgebied en de cultuur moet ook mee veranderen. Als we omdenken en meer samenwerken, kunnen verrassende oplossingen ontstaan.’

Verandermanagement

Deze creatieve manier van denken en oog hebben voor verandermanagement horen bij zijn functie als procesregisseur. Van der Heijden houdt voor Tilburg in de gaten wat er op de openbare ruimte afkomt en welke impact het kan hebben. Hij houdt ook contact met externe partijen. Een voorbeeld van een ontwikkeling die hij volgt, is light as a service. Hij verkent dit, betrekt er waar mogelijk en nodig experts bij en komt met een advies voor zijn gemeente. ‘De uitkomst staat nooit vast. In het ene geval doe je er niets mee, in het andere geval moet je erin investeren.’

Meerjarenprogramma

Een ander belangrijk onderdeel van zijn werk is relatiebeheer met netbeheerders op programmerings- en ontwikkelniveau: ‘Concreet probeer je elkaar te vinden bij werkzaamheden in de stad, zodat het zo min mogelijk overlast voor burgers en bedrijven geeft.’ Dat doen de gemeente en netbeheerders door al een aantal jaren met een meerjarenprogramma te werken.

Combinaties

Van der Heijden: ‘We kijken niet alleen naar ons eigen programma maar ook naar die van de netbeheerders. Soms zijn wij als gemeente de trigger om ergens aan de slag te gaan en soms de netbeheerder. Dan combineren we ons werk. Momenteel zijn we bezig met het bekijken van de cyclus 2021-2024. Grote projecten zijn al een paar jaar geleden ingezet. Nu kijken we bijvoorbeeld naar welke combinaties we in projecten voor 2023 en 2024 zien.’ Als de straat maar een keer open hoeft, scheelt dit in zowel overlast voor bewoners en bedrijven en graafschades.

Rollen

Dat de rol van de gemeente breed is, blijkt uit het diverse werk van Van der Heijden. ‘We hebben als lokale overheid verschillende rollen. We zijn eigenaar van ondergrondse infrastructuur, zoals het riool, maar kunnen ook grondroerder bij grote projecten zijn. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, hebben een groot belang bij een goede bereikbaarheid van de gemeente en een soepele verkeersdoorstroming en houden toezicht op graafwerk. We zijn ook aandeelhouder en hebben een financieel belang in het netbeheer.’

...af van die piketpalen van de privatisering

De energiesector heeft volgens hem een enorm ontwikkelpotentieel. Een netbeheerder kan niet draadloos energie transporteren en zal door de grond moeten. Dan is het des te belangrijker om goed met elkaar samen te werken. ‘Gisteren ligt echt achter ons. Er is de laatste jaren enorm veel veranderd. De ontwikkelingen vragen andere kennis en vaardigheden. Je werkt samen voor het grotere doel: je doet het voor je inwoners en bedrijven. We moeten af van de piketpalen die de privatisering met zich meebracht,’ aldus Van der Heijden.

Democratisch

Allerlei veranderingen komen op gemeenten af, zoals de energietransitie, connectiviteit, waterberging en de renovatie van woningen uit de tijd van de wederopbouw. Een euro kun je maar een keer uitgeven, benadrukt Van der Heijden. Er vinden veel debatten over plaats en de keuze wordt democratisch gemaakt. Je moet je verplaatsen in alle domeinen. De overheid verdeelt schaarse middelen en mensen over die domeinen.

Gezamenlijke taal

Als het geld op is, mensen er niet meer zijn om het werk te doen en je hebt wel die opgave, dan moet je anders gaan denken in termen van oplossingen of accepteren dat het niet kan. Je moet elkaar volgens Van der Heijden helpen; je komt er niet door het solo te benaderen. ‘Investeer in gezamenlijke taal en beelden. Niet alleen op abstract, management niveau maar ook bij de werkvoorbereiding moeten de mensen elkaar tijdig vinden.’

Je komt elkaar buiten toch tegen

‘Uiteindelijk kom je elkaar buiten toch tegen. Natuurlijk kun je samen niet alles voorkomen. Die illusie hebben we niet. Als we 90 procent goed weten te programmeren en de grote showstoppers af weten te wenden, dan doen we het goed.’

Copyright foto: via het Brabants Dagblad, Beeldwerk.

Meer informatie:

Bekijk ook

Kleur zegt niet alles

Kleur zegt niet alles

 

Het KAM Aannemer Collectief Zuid (KAM ACZ) binnen Synfra heeft eind 2019 met de opdrachtgevers besloten om in 2020 gezamenlijk deel te nemen aan de landelijke Bewust Veilig-dag. Naar aanleiding van gedeelde incidenten in het KAM ACZ werd als thema voor deze dag ‘het lokaliseren van kabels en leidingen’ vastgesteld.

De Bewust Veilig-dag is in 2020 geannuleerd als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Het KAM ACZ heeft een brochure opgesteld 'De kleur zegt niet alles'. Het doel van deze brochure is iedereen bewust te maken van de risico’s bij het werken in de ondergrond en met en nabij kabels en leidingen, en samen zoveel mogelijk ongevallen voorkomen.

Lees verder op de website van Synfra.

Verder lezen
5 webinars over zorgvuldig graven

5 webinars over zorgvuldig graven

 November webinar-maand, dat is de slogan van Agentschap Telecom. In 5 webinars je kennis vergroten over zorgvuldig graven.

Verder lezen
Elektrische schok bij voorsteken.

Elektrische schok bij voorsteken.

 

Afgelopen jaar zijn er incidenten geweest waarbij tij- dens het voorsteken voor graafwerkzaamheden een onder spanning staande kabel is geraakt. Hierbij hebben monteurs een elektrische schok gekregen.

Bron: www.BEIVIAG.nl

Verder lezen