Terug naar Verhalen uit de keten

Vooraf contact voorkomt schade

Vooraf contact voorkomt schade
Gepubliceerd op:
Grondroerders Initiatiefnemers Netbeheerders Ontwerpers

Netbeheerders hebben meerdere rollen in de graafketen. Ze zijn zowel beheerder van het net, als opdrachtgever en grondroerder. Jan Koopman van netbeheerder Stedin in de Randstad benadrukt: ‘Als een van onze kabels of leidingen geraakt wordt, kan dat gevaarlijk zijn voor de grondroerder en de omgeving. Ook de maatschappelijke impact kan groot zijn.’

Alle netbeheerders, zo ook Stedin, heeft mensen in dienst om vragen van grondroerders te beantwoorden. Preventiemedewerkers gaan ook ter plaatse. Koopman: ‘We hebben een graafschadevoorspeller, een soort model op basis van big data. Hiermee proberen we te voorspellen op welke plek, wanneer, door welke aannemer, mogelijk schade kan ontstaan. We bellen dan de betreffende aannemer, kijken naar de Klic-melding, wie de uitvoeder is en onze preventiemedewerker adviseert.’ Voorkomen is immers beter dan genezen.

Ondergrond in kaart

Stedin zorgt op haar beurt voor een steeds betere registratie van kabels en leidingen: ‘We hebben gasleidingen en elektriciteitskabels in de grond liggen. Waar wat ligt, leveren we bij het Kadaster aan. De ene leiding of kabel is goed geregistreerd, de andere niet. We zijn nu bezig om voor het einde van het jaar alle huisaansluitingen van gas waar we geen gegevens van hebben, in kaart te brengen. Voor elektriciteit is het streven begin volgend jaar. Het gaat om een paar miljoen aansluitingen,’ zegt Koopman, ‘We kunnen steeds beter de ondergrond in beeld brengen. Hiervoor gaan we binnenkort een grondradar aanschaffen die de ondergrond scant.’

Aannemers belangrijke schakel

Miljoenen huishoudens in de Randstad zijn afhankelijk van het net dat Stedin beheert. Er gelden dan ook voorwaarden waaraan alle aannemers, zoals gemeenten en provincies, aan moeten voldoen voordat ze gaan uitvoeren. Je gaat bijvoorbeeld heien in de buurt van kabels en leidingen. Waarmee moet je rekening houden? Of je gaat ondergrondse restcontainers plaatsen. Welke afspraken zijn er voordat je die gaat plaatsen?

Vooraf regelen

Koopman: ‘Wij stellen het zeer op prijs als de opdrachtgever, voordat hij opdracht geeft om te gaan graven, een oriëntatiemelding doet en naar aanleiding daarvan contact met ons opneemt.’ Goed overleg vooraf kan bijvoorbeeld een langere doorlooptijd van de graafwerkzaamheden voorkomen.

Neem voordat je gaat graven contact op met de netbeheerder

Maar vergeet ook niet de verminderde kans op graafschades en daarmee minder kans op incidenten.  Koopman geeft een voorbeeld: ‘Als je een riool gaat vervangen en er ligt een hoge drukleiding voor, dan heb je die niet zomaar omgelegd. Als je dit in winter doet, kunnen we de hoge druk niet zo makkelijk afsluiten. Je kan het beter vooraf geregeld hebben.’ Immers, mensen willen dat hun verwarming het blijft doen.

Aanleveren

Grondroerders krijgen nu nog gebiedsinformatie, waar welke kabels en leidingen van de netbeheerder liggen, in de vorm van een PNG. Vanaf 1 november is dit gebruikersvriendelijker. Grondroerders kunnen dan viewers die vectorinformatie verwerken, gebruiken. Bij inzoomen blijft de informatie goed leesbaar. In Nederland zijn in de periode januari tot en met juni 2019 in totaal 1.058 grote en kleine netbeheerders aangesloten bij KLIC-WIN. Dat betekent dat zij op een totaal andere manier informatie aan het Kadaster moeten aanleveren wat het afgelopen jaar voor veel werk achter de schermen zorgde.

Klimaat en online kaart

Koopman verwacht nog meer veranderingen in de toekomst, zeker met de klimaatveranderingen en de energietransitie: ‘We worden midden in de klimaatdiscussie getrokken, omdat gas en elektriciteit via onze netten getransporteerd wordt. Er komen allerlei initiatieven op ons af.’ Verder hoopt hij dat er ooit een soort online kaart komt, waar je alle informatie over kabels, leidingen en de ondergrond, gecontroleerd, vandaan kan halen. Misschien wel via virtual reality, waarbij je als het ware door de grond heen kan kijken.

WIBON-adviesbladen

Stedin heeft WIBON-adviesbladen ontwikkeld. Die zijn nu nog alleen van toepassing voor Stedin, maar binnenkort ook via de site van Netbeheer Nederland (NBNL) voor de rest van Nederland. De WIBON adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijn CROW500 en de uniforme graafvoorwaarden van NBNL. Je vindt deze adviesbladen en nog meer informatie via op de website van Stedin of op deze pagina.

Bekijk ook

Speel GO KL!C

Speel GO KL!C

Zo snel mogelijk een kabel- en leidingtracé aanleggen en daarbij zoveel mogelijk belemmeringen zoals vorstverlet en graafschade oplossen. Durf jij de uitdaging aan? Speel samen met familie, vrienden en collega’s het kaartspel Go KL!C dat GOconnectIT  voor de graafketen heeft ontwikkeld.  

Verder lezen
Moderne graaftechnologie in infra-opleiding

Moderne graaftechnologie in infra-opleiding

Graafschade kun je voorkomen door mensen goed op te leiden. Het SOMA College in Harderwijk implementeert dan ook heel bewust praktijkervaringen en de nieuwste technologieën in de opleiding voor machinist en grondverzet. Daniël Stronks van dit landelijke opleidingscentrum vertelt er meer over.

Verder lezen
In grond kijken zonder te graven

In grond kijken zonder te graven

Je loopt over een terrein met een grondscanner. Even later kijk je met een tablet door de grond en zie je de kabels en leidingen liggen. Virtueel de ondergrond in kaart brengen, zodat iedereen in de grond kan kijken: dit is de ontwikkeling waar MapXact aan werkt. Het gaat je veel werk, proefsleuven, graafschade en overlast besparen.

Verder lezen