Graafketen CROW 500 Proof   Meer informatie
Vorige pagina

Robert-Jan Looijmans

Toehoorder

Mijn organisatie
Agentschap Telecom
Ik vertegenwoordig
De Rijksoverheid als toehoorder
Specialisme
WIBON
Website
Contact

Over Agentschap Telecom 

Agentschap Telecom is namens de Rijksoverheid toezichthouder op correcte toepassing van de WIBON. Graafschades aan kabels en leidingen kunnen de continuïteit van levering van essentiële diensten zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of telecommunicatie ernstig verstoren. Dit veroorzaakt overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, mens en milieu in het gedrang komen. Agentschap Telecom zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Hoe draagt Agentschap Telecom bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Als toezichthouder stimuleren wij alle betrokkenen in de graafketen om de samenwerking te zoeken en goede afspraken te maken met de CROW500 als leidraad. We hebben begrip voor de transitie waar de keten hard mee aan de slag is. Als toehoorder staan we dichtbij de deelnemers van het KLO. Zo weten we wat er speelt en kunnen we daar ons toezicht op afstemmen. We zijn deskundig in het beïnvloeden van positief naleefgedrag.