Graafketen CROW 500 Proof   Meer informatie
Vorige pagina

Hugo Gastkemper

Mijn organisatie
Stichting RIONED
Ik vertegenwoordig
Stedelijk waterbeheer/ riolering
Specialisme
Kennis over stedelijk waterbeheer
Website
Contact

Over Stichting RIONED

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.

Hoe draagt Stichting RIONED bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Stichting RIONED zet zich in voor regie op de ondergrond. Dat is actieve ordening en sturing door gemeenten met het oog op beschikbaarheid van voorzieningen, efficiënt gebruik van de ruimte en veiligheid. Regie op de ondergrond draagt bij aan het streven naar maatschappelijke doelen als energietransitie, inspelen op klimaatverandering en kwaliteit van de openbare ruimte.