Graafketen CROW 500 Proof   Meer informatie

Over ons

Kabel en leiding overleg

Kabel en Leiding Overleg vanaf 8 januari 2021 een vereniging Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is het kennis- en samenwerkingsverband op het gebied van het voorkomen van graafschade van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte. Sinds 8 januari 2021 is het KLO een vereniging met als doelstelling het voorkomen van alle vermijdbare graafschade aan kabels en leidingen bij werkzaamheden in de grond. De vereniging heeft een bestuur, leden en toehoorders. De leden zijn uitsluitend brancheorganisaties en koepels van ondernemingen die betrokken zijn bij het werken op en in de ondergrond. Het KLO zorgt voor verbinding in de graafketen. Als samenwerkingsplatform wil zij de doelstelling van de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten en netwerken) realiseren. Daarbij wordt de Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase – de CROW 500 – als richtsnoer toegepast. Via een ambitieus programma C5P (CROW 500 proof) wordt gewerkt aan een digitale applicatie waarmee elke partij in het graafproces in staat wordt gesteld te voldoen aan de CROW 500. Ga met ons samen aan de slag om per 1 januari 2022 CROW 500-proof te zijn!