Terug naar Nieuwsberichten

Kabel en Leiding Overleg gaat als vereniging verder

Kabel en Leiding Overleg gaat als vereniging verder
Gepubliceerd op:

Op woensdag 4 november hebben de deelnemers aan het KLO unaniem besloten als vereniging verder te gaan, zodat in en buiten rechte als juridische entiteit adequaat te kunnen handelen. 

 Het KLO is bezig aan een ambitieus programma het zogenaamde programma C5P. Dit staat voor de insiders voor ‘CROW 500 proof).

Met het programma C5P probeert het Kabel en Leiding Overleg structuur te brengen in projecten waar we te maken hebben met graven of andere activiteiten in de grond. En dat zijn er nogal wat: wegen, rioleringen, kabels voor telecommunicatie en elektriciteit, gasleidingen, maar ook grondwerk om een talud te maken, om een stuk land bouwrijp te maken voor nieuwbouw, ga zo maar door. Straks moet iedereen die daarbij betrokken over de juiste informatie beschikken zodat hij zijn werk feilloos kan verrichten. Dat verlangt ook de wet, maar daar zijn alle partijen in de graafketen het over eens!

 

In het KLO werken de belangrijkste categorieën in de graafketen die betrokken zijn bij infrastructurele werken nauw samen, te weten de netbeheerders (gas, elektra, water, telecom), de beheerders openbare ruimte (gemeenten, provincies, waterschappen) en de grondroerders (aannemers). Het zijn vooral de koepels c.q. brancheverenigingen die in het KLO vertegenwoordigd zijn. Alles geschiedt in het platform op basis van afspraken. Het KLO heeft echter ondanks alle verworvenheden in het afgelopen decennium geen rechtsvorm. Op woensdag 4 november hebben partijen unaniem besloten als vereniging verder te gaan, zodat in en buiten rechte als juridische entiteit adequaat te kunnen handelen. Belangrijke toehoorders bij het overleg zoals het ministerie van EZK, de toezichthouder Agentschap Telecom en het Kadaster hebben hun instemming met deze stap betuigd.

Meer informatie:

Bekijk ook

Kirsten van Hal studeert af bij KLO

Kirsten van Hal studeert af bij KLO

Kirsten gaat bij ons afstuderen als communicatieadviseur, hieronder stelt zij zichzelf voor. 

Verder lezen
Ook bij graafwerkzaamheden op particulier terrein moet KLIC-melding worden gedaan

Ook bij graafwerkzaamheden op particulier terrein moet KLIC-melding worden gedaan

In de situatie dat graafwerkzaamheden dienen te worden verricht in andermans grond, dan is het voor de graver in de regel wel duidelijk dat voor die werkzaamheden een KLIC-melding dient te worden gedaan. Indien echter gegraven wordt in eigen grond, dan is dat voor de graver niet altijd duidelijk. Dat blijkt in ieder geval nogal eens te gelden voor de particulier die in zijn eigen grond graaft. Zo ook in de situatie waar eerst de Kantonrechter en nadien in hoger beroep het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch over te oordelen kreeg. De particulier had geen KLIC-melding gedaan en veroorzaakte schade aan een kabel van Enexis. De Kantonrechter oordeelde dat de particulier zich aan de WION (thans WIBON) dient te houden. De vraag die bij het Hof speelde, was of de schade voor een deel voor rekening van de netbeheerder diende te blijven of niet. 

 (Zie arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 12 mei 2020 d.d. 26 februari 2020: ECLI:NL:GHSHE:2020:1553.) 

 

 

Verder lezen
WAT IS C5P ?

WAT IS C5P ?

 Met het programma 'Graafketen Nederland CROW 500 proof' zet de graafketen, vertegenwoordigd door het  KLO met steun van de wetgever en de toezichthouder, in op een CROW 500 compliant graafketen. Dit wil zeggen dat in het hele proces wordt gehandeld conform de CROW 500. Na uitvoering van dit programma is de graafketen in Nederland uiterlijk 1 januari 2022 CROW 500-proof en adequaat voorbereid om alle graafwerkzaamheden, zoals voor energietransitie, klimaatadaptie en 5G, zorgvuldig uit te kunnen voeren. Het gezamenlijke doel is het voorkomen van alle vermijdbare graafschades. 

Verder lezen