Terug naar In de media

Stipel magazine: Ieder bedrijf CROW500 proof

Stipel magazine: Ieder bedrijf CROW500 proof
Gepubliceerd op:
Grondroerders Initiatiefnemers Netbeheerders Opdrachtgevers

Het veroorzaken van graafschades kost geld. Maar veel belangrijker, graafschades brengen de veiligheid in gevaar. Van medewerkers in de sector, maar ook van personen die, nietsvermoedend langs de plek waar de schade ontstaat, voorbijlopen of fietsen. Veiligheid is een groot goed in de energiesector. Reden waarom het Kabel- en LeidingOverleg (KLO), met als aanjager voorzitter Benaissa el Hammadi directeur Asset Management bij Stedin, in actie komt om het groeiend aantal graafschades terug te dringen.

Richtlijn 

Een aantal jaar geleden is er binnen de sector een richtlijn opgesteld om zoveel mogelijk graafschades te voorkomen: de CROW500. Een richtlijn die binnen de hele keten, van gemeente, Kadaster, waterbedrijven, telecom tot grondroerders gezien wordt als iets waar alle ketenpartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dragen. En toch zien we een stijgende lijn in het aantal schades. “Het is goed om naar de cijfers te kijken. Om te kunnen analyseren wat er gebeurt zetten we het aantal schades af tegen het aantal bewegingen en dan kom je uit op 6,2 %. Dat lijkt geen hoog percentage, maar het gaat wel om 41.169 duizend schades”, stelt Benaissa.

Voorkomen

De schades ontstaan aan de ene kant door partijen in de sector en aan de andere kant door particulieren. “Voor die laatste groep hebben we vorig jaar een intensieve bewustwordingscampagne gericht op veiligheid gehouden. En met succes. Het aantal schades in die categorie is in 2019 aanzienlijk afgenomen.” Daarnaast zijn er dus schades die ontstaan door partijen in de keten. Daarbij is volgens el Hammadi niet een schuldige aan te wijzen. “Waar we ons op richten zijn de schades die voorkomen hadden kunnen worden. Denk aan een grondroerder die gehaast aan het werk moet omdat de opdrachtgever geen tijd geeft voor een zorgvuldige voorbereiding. Dit soort gevallen komen we nog steeds tegen en kunnen we voorkomen als we ons met z’n allen houden aan de CROW500.”

Elke partij die vindt dat hij zich houdt aan de richtlijn kan zich opgeven voor een audit. Voldoe je aan de regels dan krijg je het predicaat ‘CROW500-proof’, in de vorm van een certificaat. “Om te kunnen verbeteren heb je inzicht in je performance nodig. Wat gebeurt er bij een gemeente? Waar ontstaat een schade? Zo kun je gericht aandacht besteden aan het probleem. Ons doel is om in twee jaar het aantal graafschades significant te reduceren. Als iedereen CROW500-proof wordt gaan we dat doel zeker halen”, besluit Benaissa.

Bekijk ook

Vakblad Grondig (deel 2): Belangstelling voor grondzuigen stijgt

Vakblad Grondig (deel 2): Belangstelling voor grondzuigen stijgt

Of de CROW 500 de vraag naar grondzuigen heeft aangewakkerd? Nee, dat gelooft Kor van der Flier niet. Hij ziet het als een autonome ontwikkeling, maar wel eentje die hetzelfde doel heeft: schade voorkomen. Het gelijknamige bedrijf uit Winschoten ziet de belangstelling voor grondzuigen gestaag stijgen en verwacht dat die groei voorlopig doorzet. De gebroeders Van der Flier hebben momenteel ne- gen zuigauto’s in de vloot en daar komen er dit jaar nog eens drie bij. 

Verder lezen
Vakblad Grondig (deel 1): Veilig graven moet tussen de oren

Vakblad Grondig (deel 1): Veilig graven moet tussen de oren

Op papier is het al geregeld: minder graafschades en minder risico’s voor de grondroerder. In de praktijk komt er echter nog maar bar weinig terecht van de in 2017 ingevoerde CROW 500-richtlijn. Binnen twee jaar wil de graafketen dat er volgens afspraak wordt gewerkt. Agentschap Telecom ziet daarop toe.

Verder lezen
Magazine NetNL 30: Wie een kuil graaft voor een ander.....

Magazine NetNL 30: Wie een kuil graaft voor een ander.....

Bijna 800 (!) keer per week trekt een graafmachine ergens in Nederland een kabel of leiding stuk. In diepterecordjaar 2018 gebeurde dat 41.000 keer en werd 27 procent van alle stroomstoringen bij huishoudens veroorzaakt door graafschade. Veel te vaak, vindt eigenlijk iedereen. Wat is er mis? Hoe kan het beter?

 

Verder lezen