Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Nog niet bekend

Mijn organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ik vertegenwoordig: Wetgever
Specialisme: Nationaal beleid, wet- en regelgeving

Over het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministere van Economische Zaken en Klimaat is beleidsverantwoordelijk voor het verminderen van graafschade. Dat is uitgewerkt in de WIBON, de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken.

Hoe draagt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen?

Door te zorgen dat de regelgeving zo goed en passend mogelijk is om het doel van zo min mogelijk graafschades te bereiken. Daarin past voor een deel ook een geschikte rol voor alle partijen uit de sector die samen de graafketen vormen.