Informatieavonden nieuwe CROW 500

Informatieavonden nieuwe CROW-500

Sinds januari 2017 is de nieuwe richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500) van kracht. De oude richtlijn is behoorlijk op de schop gegaan. Netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers hebben afgesproken om ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces. De richtlijn geeft aan dat iedereen in de keten een aandeel heeft in het voorkomen van graafschade. Het is dus belangrijk te weten wat er in de richtlijn staat, zodat elke partij in keten weet hoe zij zelf en in de samenwerking met anderen aan de slag moeten om graafschade te voorkomen.

Daarom hebben de vier collega brancheorganisaties uit het Kabel en Leiding Overleg (KLO), Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB-INFRA en VERAS, samen het initiatief genomen om 4 landelijke informatiebijeenkomsten te organiseren om hun achterban te informeren over de nieuwe CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan kabels en leidingen’.

Tijdens de bijeenkomsten bleek uit de hoge opkomst dat veel grondroerders willen weten wat de nieuwe richtlijn in de praktijk voor hen betekent. In vijf presentaties kregen de toehoorders aanwijzingen voor te volgen gedrag. Belangrijk onderdeel is de samenhang en communicatie tussen de betrokken partijen tijdens álle schakels van het proces: opdrachtgever, ontwerper, netbeheerder, grondroerder en het graafteam. Sprekers vanuit deze schakels gaven een toelichting op hun rol in het proces en gingen met de zaal in op vragen uit de praktijk. Tevens kwamen er twee experts van verzekeraars aan het woord over aansprakelijkheid en voorzorgsmaatregelen.

U kunt de stukken van de bijeenkomsten hier downloaden:

1. Strip CROW 500 (4 branches)

2. Artikel Ontwerper moet Klic'en (Grondig 2, 2017)

3. Toolbox voorkomen van graafschade (Grondig 3, 2017)

4. Artikel Netbeheerder aanspreken (Grondig 10-2-2017)

5. WION Experience (Meeús Bouw - Infra)

6. Keetkaart (Agentschap Telecom)

7. Alle presentaties CROW 500 voorlichtingsbijeenkomsten

 

 

 

Meer uit het graafveld