Toolbox gebiedsinformatie van Agentschap Telecom

Tijdens de lancering van de vernieuwde richtlijn CROW500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ op het KLO-congres van 2 november 2016 is ook door Agentschap Telecom de Keetkaart geïntroduceerd.

Keetkaart

De Keetkaart geeft aan uit welke onderdelen de gebiedsinformatie bestaat die een grondroerder van het Kadaster ontvangt na het doen van een KLIC-melding. Het gaat hierbij om leveringsinformatie, liggingsgegevens, detailkaarten, brieven van netbeheerders, contactgegevens en schetsen van huisaansluitingen.

Toolbox-presentatie

Naast de Keetkaart-poster ‘KLIC verplicht aanwezig’ en een bijbehorende app ‘Veilig graven’, is er nu ook een toolbox-presentatie beschikbaar. Het Agentschap wil daarmee het graafteam helpen de gebiedsinformatie in de praktijk optimaal te gebruiken.

De toolbox gaat in op het gebruik van de KLIC-melding (gebiedsinformatie) en welke documenten aanwezig moeten zijn. De toolbox is voor iedereen vrij te gebruiken en kan worden aangevuld of aangepast aan de specifieke behoeftes binnen het bedrijf.

Maak vooral gebruik van deze toolbox. De toolbox zorgt ervoor dat alle werkvoorbereidende en uitvoerende medewerkers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de KLIC-informatie. Dit vergroot hun vakmanschap en draagt daarmee direct bij aan meer veiligheid in de uitvoering en het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Er is zowel een uitgebreide als een verkorte versie beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agentschap Telecom.

Meer uit het graafveld