Projectplan evaluatie mantelbuizen-putconstructie Alpen ad Rijn

Projectplan evaluatie mantelbuizen-putconstructie Alpen ad Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een pilotproject gestart om de problematiek van kabels en leidingen in woon- en winkelgebieden aan te pakken. Er is gezocht naar een manier om kabels en leidingen droog, gebundeld, veilig en bereikbaar ondergronds aan te brengen en te beheren.

Een kansrijke manier is: ‘het bundelen van kabels en leidingen in een mantelbuizen-put-constructie’. Hiermee wordt ingezet op het realiseren van een standaardoplossing die breed toepasbaar en niet op een maatwerkoplossing voor de specifieke locatie.

Voor de evaluatie van het project is een plan gemaakt.

Download hier het projectplan evaluatie mantelbuizen-putconstructie.

Meer uit het graafveld