Netbeheer Nederland neemt plaatsen ondergrondse containers op in 'uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen'.

Netbeheer Nederland neemt plaatsen ondergrondse containers op in 'uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen'.

Afgelopen jaar is er in Den Haag een gasexplosie geweest tijdens het plaatsen van een nieuwe ondergrondse huisvuilcontainer. Na onderzoek bleek de explosie veroorzaakt te zijn door het aardgas dat stroomde uit een losgetrokken koppeling van een nabijgelegen gasleiding. De koppeling bleek losgetrokken te zijn door werkzaamheden t.b.v. de vuilcontainer dichtbij de leiding.

Analyse van het onderzoek toonde aan dat de kern van het probleem gelegen was in het niet herkennen van de gevolgen van de techniek die wordt gebruikt bij het plaatsen en verwijderen van de mal die nodig is bij het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainer. Daarbij kunnen grote neerwaartse en opwaartse krachten op de grond, en de daarin omliggende infrastructuur, worden overgebracht. De infrastructuur kan daarbij worden beschadigd.

Om dit risico naar de toekomst toe te beperken heeft de sector maatregelen genomen. In de uniforme aanwijzing nabij kabel en leidingen’ is nu het plaatsen van de ondergrondse containers opgenomen. Zonder voorafgaand overleg met de netbeheerder zal er een veilige afstand van 2 meter in acht worden opgenomen. In overleg met de netbeheerder kan deze afstand worden aangepast al naar gelang er risico-beperkende maatregelen worden genomen in relatie tot de aanwezige infrastructuur.

Klik hier voor het document 'uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen'.

Meer uit het graafveld