Kabels, leidingen en mensen - CROW/COB

Kabels, leidingen en mensen - CROW/COB

In de praktijk blijkt dat verordeningen, regelingen, overlegstructuren en procedures geen garantie geven op goede samenwerking tussen partijen bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Het rapport 'Kabels, leidingen en mensen' presenteert de resultaten van een verkenning naar potentiële vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen.

Er zijn bij de Stichting Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT) diverse projectvoorstellen ingediend om samenwerking op het gebied van kabels en leidingen te verbeteren. De Stichting FCK-CT heeft CROW en COB gevraagd een verkenning uit te voeren naar deze problematiek om zo meer duidelijkheid te geven in de samenhang van de vraagstukken en de richting van mogelijke oplossingen.

Uit de interviews blijkt dat er veel goed gaat op het gebied van samenwerking, maar dat er in alle fasen van een project of gebiedsontwikkeling - van initiatief tot en met realisatie - verbeteringen mogelijk zijn. De gesignaleerde problemen en de suggesties voor oplossingen zijn weergegeven in dit rapport. Met de inzichten van deze verkenning kan iedereen vanuit haar eigen organisatie werken aan verandering. Daarnaast kan het rapport als basis dienen voor het ontplooien van gezamenlijke initiatieven binnen de sector.

Download het rapport hier

Meer uit het graafveld