Europese systemen tegen graafschade onderling vergeleken

Europese systemen tegen graafschade onderling vergeleken

Een Europees expertisecentrum (Enisa) heeft onderzoek verricht onder 4 lidstaten die een systeem hebben ontwikkeld om ondergrondse leidingen te beschermen tegen graafschade door informatie uit te wisselen (vergelijkbaar met KLIC online).
Centraal in het onderzoek staan telecomnetwerken.  De conclusies kunnen waarschijnlijk tevens worden geëxtrapoleerd naar andere netwerken.

Er is gekeken naar gemaakte keuzes, technische implementatie, beveiliging tegen misbruik en de voordelen van een geautomatiseerd systeem. Tevens is onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen.

Het doel van het rapport is om andere lidstaten die een dergelijk systeem willen opzetten, te helpen met aanbevelingen over het ontwikkelen en gebruiken van een geautomatiseerd systeem.
 
Uit het onderzoek blijkt dat het KLIC systeem zoals dit gebruikt wordt in Nederland een gedegen en uitgebreid systeem is. Nederland loopt hiermee voorop in Europa. Aandachtpunten uit het onderzoek, zijn bijvoorbeeld INSPIRE (waar het Kadaster al mee bezig is) en de internationale samenwerking.

Samenvatting

Micha van Engelen (Gemeente Rotterdam) heeft het rapport doorgelicht en samengevat.

Lees de samenvatting

Download het Enisa rapport

Meer uit het graafveld