Stedin komt met flyer over plaatsen ondergrondse vuilcontainers

Stedin komt met flyer over plaatsen ondergrondse vuilcontainers

Eind 2014 was er in Den Haag een gasexplosie tijdens het plaatsen van een nieuwe ondergrondse huisvuilcontainer. Na onderzoek bleek de explosie veroorzaakt te zijn door het aardgas dat stroomde uit een losgetrokken koppeling van een nabijgelegen gasleiding. In 2015 was er weer een incident met gasuitstroming (Nootdorp).

Om dit risico naar de toekomst toe te beperken is in de ‘uniforme aanwijzing nabij kabel en leidingen’ nu het plaatsen van de ondergrondse containers opgenomen.

(Zie ook: 'Opgepast bij het plaatsen van ondergrondse containers').

Stedin

Ook Stedin is meermaals geconfronteerd met gaslekkages als gevolg van fouten bij het plaatsen van ondergrondse containers. Stedin heeft daarom een flyer uitgebracht voor gemeentes en vuilophaaldiensten.


Voorzorgsmaatregelen
De flyer ‘Voorkomen incidenten met plaatsen ondergrondse vuilcontainers’ gaat in op de voorzorgmaatregelen gemeentes moeten nemen c.q. laten nemen.

Stedin is van plan deze voorzorgsmaatregelen als ‘Eis Voorzorgsmaatregel’ in het kader van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken) te koppelen aan de KLIC-meldingen voor het plaatsen van ondergrondse tanks en containers.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met de afdeling Graafschadepreventie van Stedin via 088 8956222 of via de e-mail klicdesk@stedin.net.

Download hier de flyer

Meer uit het graafveld