Loading...

Graafinformatie

Dit speerpunt is gericht op het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het bevorderen van de samenwerking tussen ketenpartijen om graafschade te voorkomen.

Vanuit dit speerpuntproject brengt het KLO advies in op het KLIC-WIN* project van het Kadaster.

Informatie voor agrariers

De werkgroep heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om opnieuw gebiedsinformatie aan te bieden aan agrariërs. Dit zou een tweejaarlijkse update moeten worden.

App voor melden afwijkende situatie

Grondroerders dienen een afwijkende situatie te melden aan het Kadaster. Dit is nu nog een vrij tijdrovend proces. Het KLO is in gesprek met het Kadaster over de mogelijkheid van een app-toepassing hiervoor. Op basis hiervan zal een beschrijving van de app-toepassing worden gemaakt. De bedoeling is dat de markt vervolgens op basis van deze beschrijving een app ontwikkelt.

Uniforme brieven

Het KLO wil ook graag meer uniformiteit in de begeleidende brieven bij de graafinformatie. Hiervoor wordt eerst de aangekondigde wijziging van de WION afgewacht.

 

*Begin januari 2014 is het Kadaster in opdracht van de ministeries van EZ en I&M gestart met het programma KLIC WIN. Het doel is om het systeem KLIC-online ‘INSPIRE-bestendig’ te maken en tegelijk het KLIC-proces te moderniseren. INSPIRE is een Europese richtlijn voor het openbaar aanbieden van gebiedsinformatie via webservices. Hieronder valt ook de kabel- en leidinginformatie van de Nederlandse nutsvoorzieningen. Uitgezonderd is de telecom sector: omdat het hier privaat beheerde netwerken betreft en geen publieke taak zoals bij de nutsbedrijven. Ongeveer 80% van de Nederlandse netbeheerders krijgt met INSPIRE te maken.