Loading...

Speerpunten

Het KLO richt zich de komende jaren op vijf speerpunten om het aantal graafschades terug te dringen:
 
•Verantwoordelijkheid
•Graafinformatie
•Zorgvuldig opdrachtgeverschap
•Benchmark voorkomen graafschade
•Gedragscode graafketen

Elk speerpunt bestaat uit meerdere projecten, sommige projecten zijn nieuw, andere lopen al enige tijd.
In het overzicht kunt u zien, welke projecten dat zijn.

 Speerpunten 2014-2018:

Verantwoordelijkheid

 

Voor minder graafschades moet er een zorgvuldiger graafproces komen. Verantwoordelijkheid staat hierin centraal. Het KLO wil de betrokken partijen bewust maken en leren om elkaar hierop aan te spreken.

Lees verder
Verantwoordelijkheid
 

Graafinformatie

 

Een betere informatie-uitwisseling en meer samenwerking van de verschillende partijen in de graafketen. Daar draait het om bij dit speerpunt.

Lees verder
Graafinformatie
 

Zorgvuldig opdrachtgeverschap

 

Het zorgvuldig opdrachtgeven kan in de hele graafketen beter!

Lees verder
Zorgvuldig opdrachtgeverschap
 

Benchmark voorkomen graafschade

 

Het KLO wil op termijnl door middel van een 'benchmark graafschade' de prestaties van alle partijen in het graafproces meetbaar maken. Het KLO onderzoekt de haalbaarheid en het draagvlak hiervoor aan de hand van graafschade analyses en voorstellen voor het maken van vergelijkingen binnen de gehele graafketen. Het eerste doel is om de schadecijfers van 2012, 2013 en 2014 te analyseren.

Lees verder
Benchmark voorkomen graafschade
 

Gedragscode graafketen

 

In de nieuwe richtlijn CROW 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen) staan het nemen van de verantwoordelijkheid, het maken van duidelijke afspraken en onderlinge communicatie centraal. Een aparte Gedragscode zou tot overlap met de richtlijn kunnen leiden, waardoor er vooralsnog niet voor gekozen is.

Lees verder
Gedragscode graafketen