Loading...

Overzicht deelnemers

Het KLO bestaat uit beheerders openbare ruimte, netbeheerders en grondroerders. De zetelverdeling is als volgt:

5 zetels voor beheerders openbare ruimte, waarvan 2 in te vullen door GPKL, 1 door VNG, 1 door de Unie van Waterschappen, 1 door IPO

8 zetels voor netbeheerders, 7 in te vullen door het Platform Netbeheerders (momenteel Alliander, Enexis, VELIN, KPN, Stedin, Ziggo en Brabant Water (penningmeester) en 1 door RIONED.

7 zetels voor grondroerders, waarvan 1 in te vullen door CUMELA Nederland, 4 door Bouwend Nederland, 1 door MKB Infra, 1 door Uneto/VNI.

Alle benoemingen vinden plaats door de koepelorganisaties, om aldus een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.

Naast de bovenstaande zetels van de dragende partijen, zijn ook vertegenwoordigd het Ministerie van EZ, Agentschap Telecom en Kadaster.
Als adviseur t.b.v. de communicatie is toegevoegd Mirjam Suurmeijer.
Partijen die zich bij het KLO willen aansluiten, worden doorverwezen naar hun vertegenwoordigende koepelorganisatie.

Deelnemers:

Namens Platform Netbeheerders:

Alliander: G. Roerdinkholder

Brabant Water: H. Geurts (penningmeester)

Enexis: R. Bakker

Gasunie: H. Mink

KPN: D. Post

Netbeheer Nederland: H. van Bruchem

Stedin: J. Koopman

Stedin: B. el Hammadi (voorzitter)

Ziggo: T. Postmus

Stichting RIONED:

H. J. Gastkemper

Namens grondroerders:

Bouwend Nederland:

Y.de Rijck, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer 

R. Frinks, Heijmans

CUMELA Nederland: N. Willemsen, CUMELA Nederland

MKB Infra: R. Fronik, Fronik Infra B.V.

Uneto-VNI: A. Dekker, Siers Leiding-Montageprojecten

VERAS: E. Zoontjes

Namens beheerders ondergrond:

GPKL: B.Kok (GPKL) en R.Elemans  


Toehoorders

Ministerie EZ: S. van Merkom 

Agentschap Telecom: R. Looijmans

Kadaster: C. Groot

Communicatie: M. Suurmeijer