Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie

10 april 2019

Voor de Staat van de Ether (het jaarverslag van Agentschap Telecom) is Benaissa el Hammadi geïnterviewd. Lees hieronder het complete interview terug.

“Veilig graven is een mentaliteitskwestie. Het gaat om nieuw gedrag. Dat verander je niet een-twee-drie. Toen we een paar jaar geleden van Agentschap Telecom de boodschap kregen dat het aantal graafschades de verkeerde kant uitging, hebben we ons dat serieus aangetrokken. Eerst hebben we gezorgd voor de CROW500-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze richtlijn maakt het voorkomen van graafschade en een veilige graafcultuur tot verantwoordelijkheid van de hele keten. Vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase. En alle partijen hebben de CROW500 onderschreven. Daarmee hebben we het fundament voor verandering gelegd.”

“Als je wil dat een richtlijn binnen de organisatie wordt gedragen, dan moet de hele organisatie ervan weten. Daarom besteed ik binnen Stedin persoonlijk aandacht aan de implementatie van de CROW500. Ik vind dat de aandacht voor zo’n werkwijze op managementniveau goed geborgd moet zijn. De opdracht die we nu als graafketen hebben, is om consistent en consequent door te gaan op de ingeslagen weg. Er zijn teveel schades aan kabels en leidingen. En dat aantal kan verder oplopen, zeker nu de energietransitie eraan zit te komen. Daarom moeten we slim werken en in de hele keten de CROW500 implementeren. Het KLO zorgt hierbij voor verbinding in de keten en we ondersteunen initiatieven die de implementatie van de CROW500 bevorderen. Ook willen we de kennis en kunde op dit onderwerp vergroten. Dit doen we door een toolbox en opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen. Idealiter is het aantal schades nul. Maar onvermijdelijke schades zal je altijd houden. Het zijn de vermijdbare schades die we met elkaar terug willen brengen.”

“Er lopen voortdurend veel veranderingen binnen bedrijven. Dat heeft impact op je mensen. En die hebben nu eenmaal maar een bepaalde absorptiecapaciteit. Om dan toch succesvol te zijn in een gedrags- en cultuurverandering, moet je consistent zijn. En we moeten op zoek naar die punten waar we werkelijk impact kunnen hebben, zodat een slimme ingreep zorgt voor een multipliereffect. Met 10% verandering op één punt in het proces, bereik je dan 30% voordeel in de hele keten. Ik ben er ook van overtuigd dat transparantie goed werkt. Ik wil dat we open zijn naar elkaar en naar onze omgeving en kunnen zeggen waar we trots op zijn, waar we ons voor schamen en waar we verbeterkansen zien. Zo deel je kennis en leer je van elkaar.”

“Het agentschap heeft sterke vermoedens dat de grootste verbeterkans zit bij de opdrachtgevers. Ik wil dat vermoeden graag onderzoeken om het te kunnen bevestigen. Dan weet ik waar we het sterkst moeten drukken. Aan onze goede wil en betrokkenheid ligt het niet. We zijn graafprofessionals. Alle deelnemers van het KLO maken zich hard voor een veilige graafketen en het voorkomen van graafschades. Met de CROW500-richtlijn in de hand gaan we dat de komende jaren voor elkaar krijgen.”

Bron: Agentschap Telecom 
Link: Staat van de ether

Overig nieuws
13.11.2019Voorkomen van graafschade vraagt andere mentaliteit 03.09.2019Save the date: Voorkomen van graafschades, een andere aanpak! 01.09.2019AT5: Aanleg van warmtenet is niet eenvoudig: ‘de grond ligt ontzettend vol’ 20.08.2019Nederlandse bodem flink op de schop 28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels