Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen

2 oktober 2018

Op 1 oktober heeft Jan Peters afscheid genomen als voorzitter van het KLO. Na meer dan tien jaar draagt hij het voorzitterschap over aan Benaissa el Hammadi. Sinds de start van het KLO in 2006 heeft Jan zich ingezet om het aantal graafschades in Nederland te verminderen. In dit artikel blikken we samen met Jan terug op zijn periode als voorzitter van het KLO. 

Straten zaten in het donker
In 2006 hadden netbeheerders veel last van elektriciteitsstoringen. Een groot deel hiervan werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Complete straten zaten geregeld is het donker door kapot getrokken kabels of leidingen. “We waren er met z’n allen van overtuigd dat dit maatschappelijk een grote kostenpost was die we konden verminderen.” vertelt Jan. “Analyses van netbeheerders lieten alleen zien dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen was. Structureel moest er iets veranderen.” Dit resulteerde in 2008 in de WION (Wet Informatie Ondergrondse Netten) en de verplichte KLIC. 

Gezamenlijk het probleem aanpakken
Voor het eerst gingen netbeheerders, grondroerders, gemeenten en landelijke overheid met elkaar om de tafel om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. En met succes! Na ruim tien jaar intensief samenwerken zien we een dalende trend in het aantal graafschades. Ook hebben steeds meer partijen zich geleidelijk aan bij het KLO aangesloten. Jan, “We kunnen stellen dat we met elkaar de spirit te pakken hebben maar we zijn er nog niet”

Zorgvuldig graven 
Volgens Jan is schade door graafwerkzaamheden al jaren een zeurend probleem. Hij vertelt: “De problematiek is complex en kan alleen door een goede samenwerking in de keten worden opgelost. Ten tijde van de CROW250 hebben we ons vooral gericht op de grondroerders en eisten wij proefsleuven. Dit betekende dat er in de praktijk anders en zorgvuldiger moest worden gegraven.” Het KLO heeft door de jaren heen verschillende campagnes over zorgvuldig graven gevoerd. Naast de CROW250 is er veel informatiemateriaal gemaakt, in 2016 werd het KLO-congres georganiseerd en de campagne “Graafschade voorkomen we samen” loopt nog steeds. De CROW250 werd vervolgens vervangen door de CROW500 die op veranderingen in de hele graafketen aanstuurt.

Jan Peters

Jan Peters bij het SOMA-College

Bruggen bouwen ook in de toekomst belangrijk
En daar ligt volgens Jan ook de grootste uitdaging voor de komende jaren. “In mijn ogen zou het KLO de theorie en de praktijk nog meer met elkaar moeten verbinden.” Vanuit het KLO hebben we in de afgelopen jaren alles bedacht wat we kunnen verbeteren in het graafproces. Het beleid is gemaakt en de volgende stap is implementeren. “Vanuit de praktijk moet het KLO gaan kijken wat er wel en wat er niet werkt. Robert-Jan Looijmans (Senior coördinerend inspecteur bij Agentschap Telecom) is voor mij hierin een groot voorbeeld. Hij is constructief en zet tijdens zijn inspecties altijd in op verbetering. Hij verbindt de theorie met de praktijk ontzettend goed. Daar kan het KLO van leren.” Het KLO moet professioneler dan nu de communicatie naar de vele partijen oppakken en de implementatie van het beleid in de praktijk gaan promoten. 

Voorkomen graafschades begint bij opdrachtgever
Jan vervolgt: “De opdrachtgever, te weten gemeente, boer of netbeheerder, is onvoldoende bewust van zijn invloedrijke rol bij de formele opdrachtstelling in het voorkomen van graafschades. De directe schade bedraagt jaarlijks enkele tientallen miljoenen euro’s. Als we kijken naar de gevolgschades dan zal deze volgens de huidige inzichten circa het vijfvoudige bedragen. Een belangrijke sleutel om deze schade te voorkomen ligt bij de opdrachtgever, die in zijn opdracht de gekozen aannemer dient te verplichten om de CROW500 serieus toe te passen. Het KLO en de toezichthouder moeten zich hier de komende jaren meer op gaan richten. Het professionaliseren en uitdragen van zorgvuldig graven mag dus best enkele miljoenen kosten als daarmee de schades met enkele tientallen miljoenen euro’s worden teruggebracht. In een tijd dat het aantal graafbewegingen gigantisch gaat toenemen als gevolg van de energietransitie wordt deze slag maatschappelijk nog relevanter. Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger Benaissa el Hammadi, dat hij deze verbeterslag samen met het KLO gaat maken. 

Lees ook het nieuwsbericht

Overig nieuws
13.11.2019Voorkomen van graafschade vraagt andere mentaliteit 03.09.2019Save the date: Voorkomen van graafschades, een andere aanpak! 01.09.2019AT5: Aanleg van warmtenet is niet eenvoudig: ‘de grond ligt ontzettend vol’ 20.08.2019Nederlandse bodem flink op de schop 28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels