Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht

15 augustus 2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de zorgplicht van grondroerders moet aansluiten bij de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250). De Hoge Raad vernietigt hiermee het eerdere arrest van het gerechtshof. Het gerechtshof heeft in zijn afwegingen onvoldoende betekenis aan de Richtlijn toegekend.  

Aanleiding was een conflict tussen een grondroerder en netbeheerder waarbij schade aan kabels en leidingen is ontstaan. Om te kunnen beoordelen wie er aansprakelijk is voor de gemaakte schade, is gekeken of aan de zorgplichten van de WIBON/BIBON is voldaan. Naast dat grondroerders en netbeheerders aan de wet -en regelgeving moeten voldoen, moet ook worden getoetst welke afspraken er binnen de graafketen zijn gemaakt. De Hoge Raad oordeelt dat de Richtlijn hiervoor als uitganspunt moet worden genomen en kent hiermee een groot gewicht aan de CROW Richtlijn bij de invulling van de zorgplicht toe. 

Richtlijn Zorgvuldig grondroeren
Op initiatief van het Kabel en Leidingoverleg (KLO) is in 2008 de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250) tot stand gekomen. Deze richtlijn is in 2017 vervangen door de Richtlijn Zorgvuldig grondroeren van initiatief – tot gebruiksfase (CROW500). In deze richtlijn staat beschreven hoe alle betrokken partijen gedurende het bouwproces invulling moeten geven aan zorgvuldig grondroeren. De focus bij deze nieuwe richtlijn ligt op het voorkomen van schade door grondroeren: het vroeg in kaart brengen van risico’s en het lokaliseren van kabels en leidingen in de ontwerpfase. 

De Hoge Raad oordeelt nu dat de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250) van invloed is op het vaststellen van de omvang van de zorgplicht. Ook kan de Richtlijn van het CROW gebruikt worden om invulling te geven aan een zorgvuldig grondroerproces. Hoewel de Hoge Raad oordeelt over de CROW250 - ten tijde van deze zaak bestond de CROW500 nog niet – verwacht het KLO dat de uitspraak van de Hoge Raad ook toepasbaar is op de CROW500. Een rechter zal ook de vereisten die in deze Richtlijn aan alle betrokken partijen worden gesteld, moeten nagaan en toetsen.

Link naar de uitspraak
Link naar de KLO-actiepagina 

Overig nieuws
03.09.2019Save the date: Voorkomen van graafschades, een andere aanpak! 01.09.2019AT5: Aanleg van warmtenet is niet eenvoudig: ‘de grond ligt ontzettend vol’ 20.08.2019Nederlandse bodem flink op de schop 28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade