Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht

15 augustus 2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de zorgplicht van grondroerders moet aansluiten bij de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250). De Hoge Raad vernietigt hiermee het eerdere arrest van het gerechtshof. Het gerechtshof heeft in zijn afwegingen onvoldoende betekenis aan de Richtlijn toegekend.  

Aanleiding was een conflict tussen een grondroerder en netbeheerder waarbij schade aan kabels en leidingen is ontstaan. Om te kunnen beoordelen wie er aansprakelijk is voor de gemaakte schade, is gekeken of aan de zorgplichten van de WIBON/BIBON is voldaan. Naast dat grondroerders en netbeheerders aan de wet -en regelgeving moeten voldoen, moet ook worden getoetst welke afspraken er binnen de graafketen zijn gemaakt. De Hoge Raad oordeelt dat de Richtlijn hiervoor als uitganspunt moet worden genomen en kent hiermee een groot gewicht aan de CROW Richtlijn bij de invulling van de zorgplicht toe. 

Richtlijn Zorgvuldig grondroeren
Op initiatief van het Kabel en Leidingoverleg (KLO) is in 2008 de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250) tot stand gekomen. Deze richtlijn is in 2017 vervangen door de Richtlijn Zorgvuldig grondroeren van initiatief – tot gebruiksfase (CROW500). In deze richtlijn staat beschreven hoe alle betrokken partijen gedurende het bouwproces invulling moeten geven aan zorgvuldig grondroeren. De focus bij deze nieuwe richtlijn ligt op het voorkomen van schade door grondroeren: het vroeg in kaart brengen van risico’s en het lokaliseren van kabels en leidingen in de ontwerpfase. 

De Hoge Raad oordeelt nu dat de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW250) van invloed is op het vaststellen van de omvang van de zorgplicht. Ook kan de Richtlijn van het CROW gebruikt worden om invulling te geven aan een zorgvuldig grondroerproces. Hoewel de Hoge Raad oordeelt over de CROW250 - ten tijde van deze zaak bestond de CROW500 nog niet – verwacht het KLO dat de uitspraak van de Hoge Raad ook toepasbaar is op de CROW500. Een rechter zal ook de vereisten die in deze Richtlijn aan alle betrokken partijen worden gesteld, moeten nagaan en toetsen.

Link naar de uitspraak
Link naar de KLO-actiepagina 

Overig nieuws
03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 15.08.2018Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht 29.06.2018Leestip: twee artikelen uit het magazine Grondig nummer 5 21.06.2018KLIC-WIN: Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 15.06.2017Veel belangstelling voor informatieavonden nieuwe CROW 500 08.06.2017Agentschap Telecom over veilig graven 31.05.2017Radio 1 de Nieuwsgieren besteedt aandacht aan de ondergrond 26.04.2017Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand 25.04.2017Lunchbijeenkomst Actualiteiten kabel- en leidingschade 27.03.2017Afwijkende situatie 23.03.2017CUMELA-film over CROW 500 13.03.2017Nieuwsbrief maart. KLO next level 08.03.2017Vrij beschikbaar: toolbox gebiedsinformatie van Agentschap Telecom 06.03.2017Beschrijving registratie boringen 28.02.2017Ministerraad akkoord met wijzigingswet WION 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 03.02.2017Wat is KLO? Engelse tekst 03.02.2017Videoverslag eerste bijeenkomst CROW 500 07.12.2016Nieuws voor netbeheerders - nieuw schademeldingsformulier! 17.11.2016Terugblik KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 15.11.2016Presentaties KLO congres 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade