KLIC-WIN: Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

21 juni 2018

Bron persbericht: KLIC-WIN

Met KLIC-WIN bereiden we ons voor op de toekomst. Op 1 juli 2018 treedt de WIBON in werking. Dit brengt veranderingen met zich mee. Zorg dat u op tijd klaar bent. 

Wetswijziging 
Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals elektriciteit en de watervoorziening uitvallen. Daarnaast kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen. 

Nieuwe wetgeving 
De wijziging WIBON treedt per 1 juli 2018 in werking, behalve de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze treden  volgens het bekendmakingsbesluit op 1 januari 2019 in werking. Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen en het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019. In de lagere regelgeving zijn mede de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen. 

Het hele pakket aan regelgeving geldt dus vanaf 1 januari 2019. Daarbij is het mogelijk voor netbeheerders om vanaf 1 januari 2019 hun gegevens centraal te laten opslaan bij het Kadaster. Omdat netbeheerders mogelijk extra tijd nodig hebben om hun systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten, zoals geregeld in de lagere regelgeving, is het in de periode tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken. Op 1 juli 2019 moeten alle netbeheerders werken op basis van de nieuwe technische vereisten (ongeacht of ze hun gegevens centraal of decentraal opslaan). 

Wat betekent dit voor u als u netbeheerder bent? 
De wijziging WIBON brengt veranderingen met zich mee voor de gegevensuitwisseling. U moet zorgen dat u uiterlijk 1 juli 2019 volgens de nieuwe vereisten werkt. Op 1 januari gaat het vernieuwde KLIC systeem live waarop u op goede wijze moet worden aangesloten. Op dat moment kan u gaan werken met de nieuwe vereisten, zoals het aanleveren van gegevens in vectorformaat. Daarbij heeft u de keuze om uw gegevens centraal op te laten slaan bij het Kadaster. Daarvoor moet u een kopie van uw gegevens aanbieden aan het Kadaster. Om goed voorbereid te zijn kunt u vanaf nu uw data en systeem al gaan testen. Het is belangrijk dat u dit tijdig doet om straks goed aangesloten te zijn op het nieuwe systeem, waardoor risico’s worden voorkomen en er is voldaan aan de wet. 

Wat betekent dit voor u als u grondroerder bent? 
Voor u als grondroerder betekent de komst van het vernieuwde KLIC-Online meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is o.a. nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook biedt het nieuwe systeem de mogelijkheid om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals eigen projectinformatie. 

Het is belangrijk dat u uiterlijk 1 januari 2019 over een geschikte viewer beschikt door aanschaf van een nieuwe viewer of aanpassing van uw huidige viewer. Met uw huidige viewer kunt u namelijk vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen. Het Kadaster biedt momenteel een - aan de nieuwe situatie aangepaste - versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden er ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren. 

Centrale plek voor informatie 
Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt op één centrale plaats aangeboden. Bezoek de website: www.klicwin.net. Via dit kanaal kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Ook op de bij u bekende websites van uw koepelorganisatie of het Kadaster vindt u actueel nieuws en praktische informatie.

Overig nieuws
28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 15.08.2018Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade