Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen

2 mei 2018

Het KLO heeft samen met Agentschap Telecom, Kadaster en CROW meegewerkt aan het artikel “Minder graafschade door KLIC-meldingen”. Het artikel is onlangs in het magazine Boomzorg gepubliceerd.

KLIC-WIN
De huidige KLIC-melding gaat plaatsmaken voor KLIC-WIN. KLIC-WIN is een samenvoeging van de WION en INSPIRE. KLIC-WIN wordt een portaal waarin gegevens van verschillende (Europese) formats inpasbaar zijn.

Edgar van Niekerk (namens het KLO) zegt daarover: KLIC-WIN moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de nieuwe WION (binnenkort WIBON) en sluit systemen en processen aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich voor op de toekomst.

Wijziging WION
Op 10 april jl. is het wetsvoorstel Wijziging WION door de Eerste Kamer goedgekeurd en treedt deze per 1 juli 2018 in werking. Hiermee komt na lange tijd duidelijkheid voor de graafsector. Met de Wijziging WION  wordt een verdere stap gemaakt in het voorkomen van graafschade en het bieden van leveringszekerheid. Na inwerkingtreding van de WION wordt deze samengevoegd met de WIBON.

Het hele artikel: Minder graafschade door Klic-meldingen is te lezen op onze website. Voor meer informatie over KLIC-WIN zie ook: https://www.kadaster.nl/klic-win of https://klicwin.net

Bron: www.boomzorg.nl

Overig nieuws
15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 30.03.2018Tweede Kamer aanvaardt wetsvoorstel wijziging WION 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 15.06.2017Veel belangstelling voor informatieavonden nieuwe CROW 500 08.06.2017Agentschap Telecom over veilig graven 31.05.2017Radio 1 de Nieuwsgieren besteedt aandacht aan de ondergrond 26.04.2017Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand 25.04.2017Lunchbijeenkomst Actualiteiten kabel- en leidingschade 27.03.2017Afwijkende situatie 23.03.2017CUMELA-film over CROW 500 13.03.2017Nieuwsbrief maart. KLO next level 08.03.2017Vrij beschikbaar: toolbox gebiedsinformatie van Agentschap Telecom 06.03.2017Beschrijving registratie boringen 28.02.2017Ministerraad akkoord met wijzigingswet WION 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 03.02.2017Wat is KLO? Engelse tekst 03.02.2017Videoverslag eerste bijeenkomst CROW 500 07.12.2016Nieuws voor netbeheerders - nieuw schademeldingsformulier! 17.11.2016Terugblik KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 15.11.2016Presentaties KLO congres 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade 02.11.2016KLO congres: graafschade voorkomen door samenwerking in de graafketen 27.10.2016Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk 20.10.2016Nieuwsbrief 18 oktober 2016 17.10.2016KLO voorzitter Jan Peters: 'Niet meedoen betekent dat de hele graafketen verliest!' 11.10.2016Graafschades omlaag! Artikel Stadswerk Magazine nr 8, 2016 06.10.2016Graafsector volgt aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid op 22.09.2016Persbericht. Astrid Feiter dagvoorzitter op het Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 22.09.2016Nieuwsbrief 22 september 2016 19.08.2016Persbericht. KLO organiseert het Nationaal Kabel- en Leidingcongres op 2 november 2016 18.08.2016Heeft u zich al ingeschreven voor het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres? 02.08.2016Inschrijven KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 nu mogelijk 14.07.2016Consultaties richtlijn kostenreductie breedband gestart 14.07.2016Nieuwsbrief juli 2016 07.07.2016Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn Zorgvuldig Grondroeren 07.07.2016Internetconsultatie over de WION 22.06.2016Planning KLIC WIN aangepast 10.06.2016Nieuwsbrief juni 07.06.2016KLO acties na gasexplosie Diemen