Wijziging WION naar Tweede Kamer

27 juni 2017

Veiliger graven door in kaart brengen huisaansluitingen

Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving en uitval van openbare voorzieningen. Om graafwerkzaamheden veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken op 26 juni 2017 een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Beheerders van energie, telecom, data, water en rioolnetten zijn voortaan verplicht om ook de informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven aan te leveren aan grondroerders bij graafwerkzaamheden. De netbeheerders met gasnetten hebben tot eind 2019 om hieraan te voldoen, andere netbeheerders hebben hiervoor een langere termijn.Minister Kamp: 'Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert bovendien economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze stap legt de wettelijke basis om gegevens over de aanwezigheid en ligging van infrastructuur compleet te maken, uniform vast te leggen en inzichtelijk te maken voor betrokken partijen.'

Betrokken partijen maken aanvullend praktische afspraken

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond. Om aan de wetswijziging op een uniforme manier invulling te geven, hebben betrokken partijen zelf een richtlijn opgesteld, de CROW 500. Netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers hebben afgesproken om ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces.

De wetswijziging wordt opgenomen in de nieuwe WION die daarna zal samengevoegd worden met de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). Minister Kamp heeft 8 juni 2017 de WIBON bij de Tweede Kamer ingediend. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van deze wetgeving. Het Kadaster krijgt door de wijziging de wettelijke mogelijkheid om op eigen verzoek van netbeheerders gegevens over kabels en leidingen centraal op te slaan.

Bekijk hier alle stukken van dit wetsvoorstel

(Bron: Ministerie van Economische Zaken)

Overig nieuws
14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 26.09.2017GPKL slaat haar vleugels uit en zoekt versterking 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 15.06.2017Veel belangstelling voor informatieavonden nieuwe CROW 500 08.06.2017Agentschap Telecom over veilig graven 31.05.2017Radio 1 de Nieuwsgieren besteedt aandacht aan de ondergrond 26.04.2017Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand 25.04.2017Lunchbijeenkomst Actualiteiten kabel- en leidingschade 27.03.2017Afwijkende situatie 23.03.2017CUMELA-film over CROW 500 13.03.2017Nieuwsbrief maart. KLO next level 08.03.2017Vrij beschikbaar: toolbox gebiedsinformatie van Agentschap Telecom 06.03.2017Beschrijving registratie boringen 28.02.2017Ministerraad akkoord met wijzigingswet WION 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 03.02.2017Wat is KLO? Engelse tekst 03.02.2017Videoverslag eerste bijeenkomst CROW 500 07.12.2016Nieuws voor netbeheerders - nieuw schademeldingsformulier! 17.11.2016Terugblik KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 15.11.2016Presentaties KLO congres 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade 02.11.2016KLO congres: graafschade voorkomen door samenwerking in de graafketen 27.10.2016Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk 20.10.2016Nieuwsbrief 18 oktober 2016 17.10.2016KLO voorzitter Jan Peters: 'Niet meedoen betekent dat de hele graafketen verliest!' 11.10.2016Graafschades omlaag! Artikel Stadswerk Magazine nr 8, 2016 06.10.2016Graafsector volgt aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid op 22.09.2016Persbericht. Astrid Feiter dagvoorzitter op het Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 22.09.2016Nieuwsbrief 22 september 2016 19.08.2016Persbericht. KLO organiseert het Nationaal Kabel- en Leidingcongres op 2 november 2016 18.08.2016Heeft u zich al ingeschreven voor het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres? 02.08.2016Inschrijven KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 nu mogelijk 14.07.2016Consultaties richtlijn kostenreductie breedband gestart 14.07.2016Nieuwsbrief juli 2016 07.07.2016Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn Zorgvuldig Grondroeren 07.07.2016Internetconsultatie over de WION 22.06.2016Planning KLIC WIN aangepast 10.06.2016Nieuwsbrief juni 07.06.2016KLO acties na gasexplosie Diemen 24.05.2016Vectorbestanden voor grondroerders 24.05.2016Terugblik regiobijeenkomsten KLIC-WIN 13.05.2016Nieuwsbrief 13 mei 2016 10.05.2016Aanpak van graafschade bij rioleringswerk 10.05.2016Save the date! KLO Nationaal kabel- en leidingcongres 2 november 2016 19.04.2016Aantal graafschades opnieuw gedaald. 01.04.2016Kadaster maakt schadecijfers 2015 bekend 24.03.2016Laat u bijpraten over KLIC-WIN 21.03.2016De WION gaat wijzigen 07.03.2016Stedin komt met flyer over plaatsen ondergrondse vuilcontainers 16.12.2015Nieuwsbrief 15 december 2015 15.12.2015Voortgang KLO speerpunten 15.12.2015Registratie van boringen 15.12.2015Wetswijziging 15.12.2015KLIC-WIN: Graafsector bereidt zich voor op de toekomst 15.12.2015Opgepast bij plaatsen ondergrondse containers!