Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand

26 april 2017

 Bron: Agentschap Telecom

Agentschap Telecom spreekt van ‘code oranje’    

‘Het is code oranje’. Dat stelt directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom naar aanleiding van cijfers van het Kadaster jaarverslag (p. 24/25) over graafschades in Nederland. De cijfers laten zien dat het aantal graafschades ten opzichte van graafmeldingen in 2016 niet is gedaald maar slechts gelijk is gebleven. ‘Dat is geen goed teken’, aldus Spijkerman.

De jaarcijfers zijn niet in lijn met de doelstellingen van de deelnemers van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Dit is de branche-organisatie van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. De deelnemers van het KLO hebben in 2014 de gezamenlijke ambitie uitgesproken het aantal graafschades voor 2019 te reduceren tot 25.000. Dat komt neer op 1 graafschade op 20 graafbewegingen. Om die ambitie te realiseren is de zogenaamde CROW500-richtlijn ontwikkeld. Deze benoemt de verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen. De nadruk ligt daarbij op de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden. 

Zorgvuldig graven

Graven kan leiden tot schade aan kabels en leidingen. Dat kan grote gevolgen hebben: het kan er toe leiden dat de levering van telecommunicatie, elektriciteit, water of gas verstoord raakt. Dat veroorzaakt veel overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan de veiligheid van mens en milieu in het gedrang komen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Spijkerman: ‘Het volledige graafproces en de daarvoor noodzakelijke informatie-uitwisseling staat op papier. Het is nu zaak dat verder te vertalen naar de eigen praktijk. Daar hebben we als toezichthouder een aantal hulpmiddelen voor ontwikkeld, zoals de Keetkaart. Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en houd je aan afspraken! Dat is een gezamenlijk belang’.

WION

Agentschap Telecom houdt toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

 

Overig nieuws
22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 15.08.2018Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht 29.06.2018Leestip: twee artikelen uit het magazine Grondig nummer 5 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade