Beschrijving registratie boringen

6 maart 2017

Op welke wijze kan de netbeheerder het beste een boring op tekening vastleggen? Een KLO werkgroep heeft dit onderzocht en een beschrijving gemaakt.

In de Beschrijving van registratie boringen staat hoe de loop van een boring van een kabel of leiding onder een waterdoorgang (of weg of spoor, etc.) in het GIS-systeem van de betreffende netbeheerder geadministreerd kan worden.De term boring wordt in dit document voor brede toepassing gebruikt. Hieronder valt ook: een gestuurde boring, zinker, duiker of inbaggering.

Het document geeft de nodige handvatten voor vastlegging van de loop, zowel horizontaal als verticaal. Er wordt niet op de inmeetmethode(n) met bijbehorende nauwkeurigheid ingegaan. Het is aan de opdrachtgever (meestal een netbeheerder) hoe nauwkeurig hij een boring ingemeten en geregistreerd wil hebben. Hierbij gelden wel ten minste de vereisten uit de WION.

Download de beschrijving van registratie boringen

Overig nieuws
20.08.2019Nederlandse bodem flink op de schop 28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade