Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn Zorgvuldig Grondroeren

7 juli 2016

(vernieuwde CROW-publicatie 250)

Vanaf 5 juli 2016 is het mogelijk om een zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn zorgvuldig grondroeren. De bestaande CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ en CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’ zijn herzien en samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. De focus van de richtlijn ligt op het voorkomen van schade door grondroeren in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion).
 
Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is dat het voorkomen van schade door grondroeren een verantwoordelijkheid is van de gehele keten. De opzet van de richtlijn moet de lezer bewust maken van zijn/haar rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten, zodat hiernaar kan worden gehandeld, maar ook een ander kan worden aangesproken. Daarnaast stimuleert de richtlijn om te leren van ervaringen door een evaluatie te benoemen. Enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe richtlijn zijn:

  • Vroeg in kaart brengen van risico’s en lokaliseren in de ontwerpfase.
  • Een nieuwe structuur, een procesdeel en een kennisdeel: In het procesdeel wordt aangegeven welke rol de verantwoordelijke heeft. Er worden duidelijke activiteiten en resultaten per projectfase binnen het bouwproces beschreven om schade door grondroeren te voorkomen.
  • Het kennisdeel bevat de inhoudelijke uitwerking van onderwerpen die uit de procesbeschrijving volgen (contracten, beoordelen gebiedsinformatie, lokaliseren, grondroeren nabij kabels en leidingen en afwijkende situatie). 
  • Het beschreven proces uit de publicatie (308) wateren en waterkeringen is nu grotendeels van toepassing op alle projecten. Uit deze publicatie zijn specifieke aandachtspunten om schade aan kabels en leidingen door grondroeren te voorkomen nabij wateren of waterkeringen verwerkt in de richtlijn. De extra informatie over beschermingszones en eisen die gesteld kunnen worden door waterschappen  is komen te vervallen.
  • Het kennishoofdstuk over lokaliseren beschrijft wanneer en wat gelokaliseerd moet worden. Er worden voorbeelden gegeven hoe gelokaliseerd kan worden en er blijft ruimte voor de markt om nieuwe methoden te ontwikkelen.
  • De contractering is niet meer beschreven in de projectfasen, aangezien ieder project op een ander moment de contractfase in kan gaan. 
  • Duidelijke contactmomenten met de netbeheerder over onduidelijkheden en extra benodigde informatie worden aangegeven.

De herziening is door de samenwerking van vertegenwoordigers uit de sector, tot stand gekomen. Het is van belang dat deze publicatie juist en bruikbaar is. Daarom wordt u uitnodigt uw zienswijze te geven op de praktische toepasbaarheid en principe-inrichting van de richtlijn en de daarbij behorende eisen.
 
Het is mogelijk tot 15 augustus 2016 commentaar geven op het concept. Het concept is te downloaden van de website van het CROW. Opmerkingen kunt u plaatsen in het Excel-document dat u eveneens van de CROW webstie kan worden gedownload (download hier).
 
Na de tervisielegging worden de opmerkingen en wijze van verwerking binnen de CROW werkgroep besproken. Vervolgens zal het proces van opmaak beginnen. Naar verwachting is eind oktober 2016 de nieuwe richtlijn over zorgvuldig grondroeren voor iedereen beschikbaar.
 
De nieuwe richtlijn is in opdracht van het KLO tot stand gekomen. Op 2 november 2016 zal het KLO tijdens het KLO Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 alle ketenpartijen op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen en veranderingen. Dan zal de nieuwe richtlijn officieel worden overhandigd aan de graafketen.

Overig nieuws
22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 15.08.2018Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht 29.06.2018Leestip: twee artikelen uit het magazine Grondig nummer 5 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade