Persbericht: KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

15 september 2015

PERSBERICHT   

KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

Het KLO (Kabel en Leidingoverleg) heeft een onderzoek gedaan naar de graafschades aan kabels en leidingen in de periode van 2012 tot en met de eerste helft van 2014. Zowel de aantallen graafschades per soort kabel of leiding als de oorzaken zijn onderzocht.

Het KLO heeft de schade analyse gedaan op beschikbare gegevens van een aantal grote netbeheerders.
De volgende netbeheerders hebben gegevens van graafschades ter beschikking gesteld: Brabant Water, Enexis, KPN , Liander, PWN, Stedin, Vitens en WMD en Ziggo. Dunea en UPC hebben in tegenstelling tot de analyse over de graafschades in 2011 dit keer geen schadegegevens aangeleverd.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal graafschades neemt af. In het eerste halfjaar van 2014 is het aantal graafschades gedaald met 4,4%. (Het Kadaster heeft voor heel 2014 een daling van 11% geconstateerd).
  • De schaderegistraties van netbeheerders verschillen onderling sterk qua volledigheid en kwaliteit.
  • Bijna de helft van het aantal graafschades betreft schade aan datacommunicatienetten. Dit is verklaarbaar doordat datacommunicatienetten ten opzichte van de andere netten de minste gronddekking hebben en daardoor de grootste kans hebben te worden beschadigd bij graafwerkzaamheden.
  • De helft van het aantal graafschades heeft betrekking op huisaansluitingen, terwijl deze buiten de WION vallen (netbeheerders zijn niet verplicht deze te leveren).
  • Ruim 14% van het aantal de graafschades wordt veroorzaakt door handmatig graven, waarbij sprake is van een stijgende trend.
  • In 12 % van de graafschades wordt ‘afwijkende situatie’ genoemd. Dat betekent dat de kabel of leiding in werkelijkheid anders ligt dan hoe deze op de tekening staat. Dit is meer dan in de analyse over 2011. Toch worden er nog steeds relatief weinig meldingen van afwijkende situaties gedaan. (Grondroerders zijn verplicht deze te melden bij het Kadaster).
  • Een groot deel van de graafschades wordt veroorzaakt door werkzaamheden vanwege glasvezel en riolering. Het aandeel door aanleg van glasvezel neemt echter wel sterk af door de toenemende aandacht voor schadepreventie. Het aandeel door rioleringswerkzaamheden neemt licht toe.

Het KLO is een samenwerkingsverband van netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond en zet zich al sinds 2006 in om het aantal graafschades in Nederland terug te dringen.

Het KLO heeft daarvoor vijf speerpunten gekozen en werkt deze uit in tal van projecten. Het KLO beraadt zich na deze analyse op aanvullende acties, waaronder bijvoorbeeld een verdergaand onderzoek van de schade-oorzaken en achtergronden als gevolg van rioleringswerkzaamheden bij complexe herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte.

De KLO Analyse Graafschades 2012-2014 is hier te downloaden.

Benchmark

Veel aannemersbedrijven en netbeheerders willen minder graafschades. Inzicht in oorzaken is de eerste stap. Daarom start het KLO begin 2016 de pilot ‘Benchmark zorgvuldig graven’. Hier kunnen bedrijven hun prestaties meetbaar maken en vergelijken.

Een aantal bedrijven heeft zich al aangemeld voor deze proef. Omdat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, is de drempel hiervoor laag gebleken. Bedrijven die mee willen doen met de proef kunnen een mail sturen aan info@kabelenleidingoverleg.nl

Overig nieuws
03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 15.08.2018Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW) van invloed bij vaststellen omvang zorgplicht 29.06.2018Leestip: twee artikelen uit het magazine Grondig nummer 5 21.06.2018KLIC-WIN: Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 27.06.2017Wijziging WION naar Tweede Kamer 27.06.2017Nieuwsbrief 27 juni 2017 15.06.2017Veel belangstelling voor informatieavonden nieuwe CROW 500 08.06.2017Agentschap Telecom over veilig graven 31.05.2017Radio 1 de Nieuwsgieren besteedt aandacht aan de ondergrond 26.04.2017Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand 25.04.2017Lunchbijeenkomst Actualiteiten kabel- en leidingschade 27.03.2017Afwijkende situatie 23.03.2017CUMELA-film over CROW 500 13.03.2017Nieuwsbrief maart. KLO next level 08.03.2017Vrij beschikbaar: toolbox gebiedsinformatie van Agentschap Telecom 06.03.2017Beschrijving registratie boringen 28.02.2017Ministerraad akkoord met wijzigingswet WION 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 03.02.2017Wat is KLO? Engelse tekst 03.02.2017Videoverslag eerste bijeenkomst CROW 500 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade