Persbericht: KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

15 september 2015

PERSBERICHT   

KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

Het KLO (Kabel en Leidingoverleg) heeft een onderzoek gedaan naar de graafschades aan kabels en leidingen in de periode van 2012 tot en met de eerste helft van 2014. Zowel de aantallen graafschades per soort kabel of leiding als de oorzaken zijn onderzocht.

Het KLO heeft de schade analyse gedaan op beschikbare gegevens van een aantal grote netbeheerders.
De volgende netbeheerders hebben gegevens van graafschades ter beschikking gesteld: Brabant Water, Enexis, KPN , Liander, PWN, Stedin, Vitens en WMD en Ziggo. Dunea en UPC hebben in tegenstelling tot de analyse over de graafschades in 2011 dit keer geen schadegegevens aangeleverd.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal graafschades neemt af. In het eerste halfjaar van 2014 is het aantal graafschades gedaald met 4,4%. (Het Kadaster heeft voor heel 2014 een daling van 11% geconstateerd).
  • De schaderegistraties van netbeheerders verschillen onderling sterk qua volledigheid en kwaliteit.
  • Bijna de helft van het aantal graafschades betreft schade aan datacommunicatienetten. Dit is verklaarbaar doordat datacommunicatienetten ten opzichte van de andere netten de minste gronddekking hebben en daardoor de grootste kans hebben te worden beschadigd bij graafwerkzaamheden.
  • De helft van het aantal graafschades heeft betrekking op huisaansluitingen, terwijl deze buiten de WION vallen (netbeheerders zijn niet verplicht deze te leveren).
  • Ruim 14% van het aantal de graafschades wordt veroorzaakt door handmatig graven, waarbij sprake is van een stijgende trend.
  • In 12 % van de graafschades wordt ‘afwijkende situatie’ genoemd. Dat betekent dat de kabel of leiding in werkelijkheid anders ligt dan hoe deze op de tekening staat. Dit is meer dan in de analyse over 2011. Toch worden er nog steeds relatief weinig meldingen van afwijkende situaties gedaan. (Grondroerders zijn verplicht deze te melden bij het Kadaster).
  • Een groot deel van de graafschades wordt veroorzaakt door werkzaamheden vanwege glasvezel en riolering. Het aandeel door aanleg van glasvezel neemt echter wel sterk af door de toenemende aandacht voor schadepreventie. Het aandeel door rioleringswerkzaamheden neemt licht toe.

Het KLO is een samenwerkingsverband van netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond en zet zich al sinds 2006 in om het aantal graafschades in Nederland terug te dringen.

Het KLO heeft daarvoor vijf speerpunten gekozen en werkt deze uit in tal van projecten. Het KLO beraadt zich na deze analyse op aanvullende acties, waaronder bijvoorbeeld een verdergaand onderzoek van de schade-oorzaken en achtergronden als gevolg van rioleringswerkzaamheden bij complexe herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte.

De KLO Analyse Graafschades 2012-2014 is hier te downloaden.

Benchmark

Veel aannemersbedrijven en netbeheerders willen minder graafschades. Inzicht in oorzaken is de eerste stap. Daarom start het KLO begin 2016 de pilot ‘Benchmark zorgvuldig graven’. Hier kunnen bedrijven hun prestaties meetbaar maken en vergelijken.

Een aantal bedrijven heeft zich al aangemeld voor deze proef. Omdat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, is de drempel hiervoor laag gebleken. Bedrijven die mee willen doen met de proef kunnen een mail sturen aan info@kabelenleidingoverleg.nl

Overig nieuws
20.08.2019Nederlandse bodem flink op de schop 28.06.2019Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli 2019 22.05.2019Netbeheerders starten campagne: Veilig graven in de tuin 27.04.2019Workshop: Meld afwijkende situaties 19.04.2019Flexival 2019: KLO deelt CROW500 kennis met Kahoot 17.04.2019Aantal graafschades fors toegenomen. 10.04.2019Interview: Veilig graven is een mentaliteitskwestie 29.03.2019Presentaties Nationaal Buisleidingen Platform 2019 28.03.2019De Arbiter: Ophef over verrassingen onder de grond 24.01.2019KLO spreekt op het Nationaal Buisleidingen Platform 2019 03.10.2018Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees 03.10.2018Jan Peters draagt voorzittershamer over aan Benaissa el Hammadi 02.10.2018Leer uit de praktijk en werk samen om graafschade te voorkomen 29.09.2018Leestip: Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk 01.09.2018In de media: Jaarlijks ruim €730 miljoen schade door kabelbreuken 12.06.2018Winnaar Technische Kontakt Dagen is bekend 04.06.2018Het KLO kijkt terug op een geslaagde TKD 31.05.2018KLO lanceert de Check & Go kaart tijdens de TKD in Almere 15.05.2018Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector 13.05.2018Kom naar de TKD en speel de Grote KLIC Kennis Quiz 02.05.2018Artikel in Boomzorg: Minder graafschade door Klic-meldingen 21.12.2017KLO film over CROW 500 nu in meer talen beschikbaar 14.12.2017Stedin komt met WION adviesbladen 23.11.2017KLO start campagne graafschade voorkomen we samen 17.11.2017Persbericht. Graafschade in kader van rioleringswerk onderzocht 03.02.2017Samenvatting CROW 500 in het Engels 11.11.2016Film Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade