Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Onderzoek Succesfactoren en Minder-succesfactoren bij het voorkomen van graafschade

Belangrijkste succesfactor: aandacht!

In mei 2013 liet het KLO een onderzoek uitvoeren bij vijf bedrijven die relatief weinig betrokken zijn bij graafschades. Het doel van dit onderzoek was te ontdekken welke succesfactoren een rol spelen bij het voorkomen van deze graafschades.

Vergelijkbaar aan dit onderzoek liet Agentschap Telecom (AT) in december 2013 een onderzoek uitvoeren bij vijf bedrijven die relatief veel betrokken zijn bij graafschades. In dit onderzoek is gezocht naar factoren – de zogenaamde ‘minder-succesfactoren’ - waardoor deze bedrijven minder goed scoren in het voorkomen van graafschade.

Beide onderzoeken zijn gebruikt voor een analyse waarin de resultaten van beide onderzoeken zijn gecombineerd.  

Conclusie en aanbevelingen

Goed-presterende grondroerders doen dingen die bijdragen aan het voorkomen van graafschade (‘succesfactoren’).

Deze succesfactoren kunnen dienen als verbeterpunten voor de grondroerders. Eén van de belangrijkste succesfactoren is het hebben van aandacht voor graafschadepreventie binnen het bedrijf.

Tegelijkertijd wordt in beide onderzoeken geconstateerd dat een aantal belangrijke aspecten verder verbeterd moet worden, zowel bij de interne processen van de grondroerders als in de hele graafketen (opdrachtgevers, overheden, (onder)aannemers, netbeheerders).

De aanbevelingen hebben betrekking op deze verbeterpunten. Naast het verbeteren van de interne processen bij de grondroerders en het verbeteren van de processen in de graafketen, is het vooral belangrijk voor de grondroerders aandacht te blijven houden voor  het onderwerp graafschadepreventie. Er zijn goede verbeterslagen gemaakt door de geïnterviewde grondroerders, maar men is er nog niet. Aandacht blijft nodig.

Het KLO onderschrijft de aanbevelingen en heeft deze ook als acties ondergebracht bij de vijf speerpunten van het KLO ter voorkoming van graafschade.

Hoewel de onderzoeken zijn gericht op de grondroerder, is het KLO zich er van bewust dat de preventie van graafschade niet alleen een zaak is van de grondroerder. Hij maakt onderdeel van de graafketen, en dit beïnvloedt mede het succes van graafschadepreventie.

Het speerpuntenprogramma van het KLO is dan ook in de breedte gericht op het verbeteren van processen, de uitwisseling van graafinformatie en waarbij iedereen verantwoordelijkheid moet nemen om tot een zorgvuldiger graafproces te komen.

Download de rapporten

Onderzoek 'Succesfactoren bij preventie graafschade'

Onderzoek 'Factoren van invloed op preventie graafschade ('minder-succesfactoren')

Analyse factoren preventie graafschade bij grondroerders (Covernote)

 CROW Richtlijn zorgvuldig grondroeren

 

KLO Analyse graafschades 2012 - 2014

 

KLO analyse graafschades 2012 - 2014

Lees verder
 

Succesfactoren en Minder-succesfactoren bij het voorkomen van graafschade

 

Graafincidentenformulier 2012

 

Een formulier waarop alle gegevens van een graafincident kunnen worden bijgehouden. Uitsluitend bestemd voor de eigen administratie van grondroerders.

Lees verder
 

Analyse graafschades 2011

 

Een analyse van de graafschades in 2011.

Lees verder
 

Uniform meetbestek

 

Een richtlijn voor het uniform inmeten van kabels en leidingen.

Lees verder
 

Notitie revisie binnen 30 werkdagen