Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Registratie van boringen

Op welke wijze kan de netbeheerder het beste een boring op tekening vastleggen? Een KLO werkgroep heeft dit onderzocht en een beschrijving gemaakt.

In de Beschrijving van registratie boringen staat hoe de loop van een boring van een kabel of leiding onder een waterdoorgang (of weg of spoor, etc.) in het GIS-systeem van de betreffende netbeheerder geadministreerd kan worden.De term boring wordt in dit document voor brede toepassing gebruikt. Hieronder valt ook: een gestuurde boring, zinker, duiker of inbaggering.

Het document geeft de nodige handvatten voor vastlegging van de loop, zowel horizontaal als verticaal. Er wordt niet op de inmeetmethode(n) met bijbehorende nauwkeurigheid ingegaan. Het is aan de opdrachtgever (meestal een netbeheerder) hoe nauwkeurig hij een boring ingemeten en geregistreerd wil hebben. Hierbij gelden wel ten minste de vereisten uit de WION.

Download de beschrijving van registratie boringenCROW Richtlijn zorgvuldig grondroeren

 

KLO Analyse graafschades 2012 - 2014

 

KLO analyse graafschades 2012 - 2014

Lees verder
 

Succesfactoren en Minder-succesfactoren bij het voorkomen van graafschade

 

Graafincidentenformulier 2012

 

Een formulier waarop alle gegevens van een graafincident kunnen worden bijgehouden. Uitsluitend bestemd voor de eigen administratie van grondroerders.

Lees verder
 

Analyse graafschades 2011

 

Een analyse van de graafschades in 2011.

Lees verder
 

Uniform meetbestek

 

Een richtlijn voor het uniform inmeten van kabels en leidingen.

Lees verder
 

Notitie revisie binnen 30 werkdagen