Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

KLO analyse graafschades 2012 - 2014

KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

Het KLO (Kabel en Leidingoverleg) heeft een onderzoek gedaan naar de graafschades aan kabels en leidingen in de periode van 2012 tot en met de eerste helft van 2014. Zowel de aantallen graafschades per soort kabel of leiding als de oorzaken zijn onderzocht.

Het KLO heeft de schade analyse gedaan op beschikbare gegevens van een aantal grote netbeheerders.
De volgende netbeheerders hebben gegevens van graafschades ter beschikking gesteld: Brabant Water, Enexis, KPN , Liander, PWN, Stedin, Vitens en WMD en Ziggo. Dunea en UPC hebben in tegenstelling tot de analyse over de graafschades in 2011 dit keer geen schadegegevens aangeleverd.

 

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal graafschades neemt af. In het eerste halfjaar van 2014 is het aantal graafschades gedaald met 4,4%. (Het Kadaster heeft voor heel 2014 een daling van 11% geconstateerd).
  • De schaderegistraties van netbeheerders verschillen onderling sterk qua volledigheid en kwaliteit.
  • Bijna de helft van het aantal graafschades betreft schade aan datacommunicatienetten. Dit is verklaarbaar doordat datacommunicatienetten ten opzichte van de andere netten de minste gronddekking hebben en daardoor de grootste kans hebben te worden beschadigd bij graafwerkzaamheden.
  • De helft van het aantal graafschades heeft betrekking op huisaansluitingen, terwijl deze buiten de WION vallen (netbeheerders zijn niet verplicht deze te leveren).
  • Ruim 14% van het aantal de graafschades wordt veroorzaakt door handmatig graven, waarbij sprake is van een stijgende trend.
  • In 12 % van de graafschades wordt ‘afwijkende situatie’ genoemd. Dat betekent dat de kabel of leiding in werkelijkheid anders ligt dan hoe deze op de tekening staat. Dit is meer dan in de analyse over 2011. Toch worden er nog steeds relatief weinig meldingen van afwijkende situaties gedaan. (Grondroerders zijn verplicht deze te melden bij het Kadaster).
  • Een groot deel van de graafschades wordt veroorzaakt door werkzaamheden vanwege glasvezel en riolering. Het aandeel door aanleg van glasvezel neemt echter wel sterk af door de toenemende aandacht voor schadepreventie. Het aandeel door rioleringswerkzaamheden neemt licht toe.

De KLO analyse graafschades 2012 - 2014 is hier te downloaden.CROW Richtlijn zorgvuldig grondroeren

 

KLO Analyse graafschades 2012 - 2014

 

KLO analyse graafschades 2012 - 2014

Lees verder
 

Succesfactoren en Minder-succesfactoren bij het voorkomen van graafschade

 

Graafincidentenformulier 2012

 

Een formulier waarop alle gegevens van een graafincident kunnen worden bijgehouden. Uitsluitend bestemd voor de eigen administratie van grondroerders.

Lees verder
 

Analyse graafschades 2011

 

Een analyse van de graafschades in 2011.

Lees verder
 

Uniform meetbestek

 

Een richtlijn voor het uniform inmeten van kabels en leidingen.

Lees verder
 

Notitie revisie binnen 30 werkdagen