Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Graafincidentenformulier 2012

Bij graafschade komt nogal wat administratie kijken. Om het de grondroerder gemakkelijker te maken is er het Graafincidentenformulier. Een formulier waarop alle gegevens kunnen worden vastgelegd. Het graafincidentenformulier is uitsluitend bedoeld voor de eigen administratie van de grondroerder.

Update

Het formulier is uit 2012. Met de komst van de nieuwe CROW 500 is het KLO voornemens om het graafindicentenformulier in 2017/2018 een update te geven.

Misverstanden

Er zijn nogal wat misverstanden over het graafincidentenformulier.

Het formulier is niet bedoeld om naar netbeheerders te sturen bij een schade.

Het formulier is wel bedoeld voor de eigen administratie van de grondroerder in geval van schade aan kabels of leidingen: één formulier als basis voor alle administratie die volgt (melding netbeheerder, verzekeringen, VCA-systeem, schadeafhandeling, enzovoorts).

Een formulier, dat al voor een groot deel aan de sleuf kan worden ingevuld. Zodat de graver altijd de relevante feiten op een rijtje heeft. Het formulier is gebruiksvriendelijk; aankruisen volstaat en er hoeft weinig te worden geschreven.

Eind 2010 deed het KLO onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van het Graafincidentenformulier. Het blijkt, dat ca. 1/3 van de grondroerders het formulier kent en 2/3 van de netbeheerders. Opvallend is, dat de meeste netbeheerders en grondroerders denken, dat het formulier bedoeld is om op te sturen naar de netbeheerder en niet voor de eigen administratie. Hoewel het gebruik dus anders is, dan bedoeld was, voorziet het toch in een behoefte. Het formulier blijft dan ook beschikbaar.

In 2012 is het formulier geheel vernieuwd. Zoals boven al vermeld, zal het formulier in 2017/2018 een update krijgen.

Ga naar het graafincidentenformulier 2012