CROW 500

Iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade. De nieuwe CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (publicaties 250) en 'Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' (publicatie 308). De publicatie slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project, vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase.

Bestel de CROW 500

Film: iedereen is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade

Film: introductie publicatie CROW 500< Terug naar de Actiepagina