Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

NEN dwarsprofielen

NEN 7171-1 en NPR 7171-2 gepubliceerd

In 1964 werden NEN 1738 en NEN 1739 gepubliceerd. Deze normen geven standaarddwarsprofielen voor situaties binnen respectievelijk buiten de bebouwde kom.

Sinds 1964 is het gebruik van de ondergrond danig veranderd. Er zijn veel verschillende beheerders en talloze kilometers ondergrondse kabels en leidingen deels voor nieuwe toepassingen bij gekomen. Hierdoor ontstond een behoefte aan nieuwe normen voor dwarsprofielen, die aansluiten bij de huidige situatie.

In opdracht van het KLO heeft NEN in 2007 een normcommissie opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van netbeheerders, overheden en grondroerders. Deze normcommissie heeft twee nieuwe documenten voor dwarsprofielen ontwikkeld: NEN 7171-1 Criteria en NPR 7171-2 Procesbeschrijving.

In NEN 7171-1 worden uitgangspunten en functionele eisen voor de ordening van ondergrondse netten gegeven. Een dwarsprofiel waarin deze eisen zijn verwerkt kan leiden tot een betere bereikbaarheid en voorkoming van beïnvloeding, zowel door en via de ondergrond als tussen netten onderling.

Omdat alleen criteria niet voldoende zijn om tot een toepasbaar en gedragen profiel te komen, is ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7171-2 opgesteld. Deze NPR beschrijft het door alle belanghebbende te volgen proces om tot een dwarsprofiel te komen. Binnen dit proces worden niet alleen de te nemen stappen, maar ook de verantwoordelijkheden omschreven.

Na een uitgebreide marktconsultatie zijn de definitieve versies van NEN 7171-1 en NPR 7171-2 nu verkrijgbaar bij NEN. De nieuwe NEN-normen zijn een must voor alle gemeentes, netbeheerders en grondroerders.  De documenten kosten per stuk € 36,60 en zijn verkrijgbaar via www.nen.nl of telefonisch via 015 2690 391.