Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Klic-online mobile

Programma van eisen mobiele applicatie

Al vele jaren is het bekende concept KLIC de basis waarop grondroerders informatie verzamelen over de aanwezigheid van kabels en leidingen op hun graaflocatie.
 
De verwachting is dat het kunnen ontsluiten van leidinginformatie in het veld met handzame apparatuur leidt tot vermindering van graafschade.

Het KLO wil de ontwikkeling van dergelijke apparatuur graag stimuleren. Het KLO heeft daarom in 2010 een  Programma van Eisen opgesteld voor een mobiele applicatie die bovenstaande functionaliteit levert,  passend binnen de wet- en regelgeving rond Klic-online. 

KLO brengt zelf geen toepassing op de markt.

Ook is het niet de intentie van het KLO om het opgestelde Programma van Eisen als basis te gebruiken voor zoiets als een certificaat of keurmerk. Het Programma van Eisen moet dienen als basis voor potentiele leveranciers die dit product willen realiseren dan wel opnemen als onderdeel in een bredere functionaliteit, en voor gebruikers om te beoordelen waaraan producten moeten voldoen om te worden gebruikt binnen het zorgvuldig graafproces.

Naar het Programma van eisen.