Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Certificering en opleiding

Graafwerkzaamheden worden meestal uitgevoerd door een ploeg van machinist(en) en grondwerker(s), aangestuurd door de uitvoerder. Deze ploeg is bezig om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook het vermijden van graafschades door zorgvuldig te graven. Uiteraard moet je dan als graver in de praktijk weet hebben wat onder ‘zorgvuldig graven’ wordt verstaan.

Onderkend is dat niet alle gravers altijd zorgvuldig graven. Redenen zijn divers: te weinig kennis, geen gevoel voor de risico’s, geen gelegenheid, etc. Binnen het KLO is daarom de projectgroep ‘Zorgvuldige gravers’ bezig om gravers meer handvaten te geven om zorgvuldig te graven. Het project richt zich op het verhogen van de kennis, bewustwording en gedragsverandering bij machinisten en grondwerkers m.b.t. het voorkomen van kabel- en leidingschades. Uitgangspunten hierbij zijn de WION en de CROW-Richtlijn Zorgvuldig Graafproces.

Kennisverhoging en bewustwording van wat de graver moet doen om zorgvuldig te graven wordt onder meer in opleidingen gedaan. Op verzoek van de projectgroep zijn opleidingsinstituten bezig hun materiaal aan te passen. Bij opleidingen voor machinist en grondwerker moet zorgvuldig graven een expliciet onderwerp zijn. Daarnaast vormen toolboxmeetings een belangrijk middel om informatie over te dragen.

Het verhogen van de bewustwording zal ook plaatsvinden via de nieuwe VCA. Het onderwerp voorkomen van graafschades wordt opgenomen in de nieuwe eind- en toetstermen van Basisveiligheid-VCA en VOL. Hiermee is structurele aandacht voor zorgvuldig graven bij VCA-gecertificeerde bedrijven geborgd.

Lees de eindnotitie certificering en opleiding