Presentaties en ander materiaal

Met KLIC-WIN gaat KLIC naar een 'next level'. Kabel en leidinginformatie, met alle bijbehorende kenmerken wordt in vector uitgeleverd. Het graafbericht wordt sneller geleverd, het aantal bijlagen/brieven wordt sterk teruggebracht en de EisVoorzorgsmaatregel wordt risico-gestuurd. Deze nieuwe generatie KLIC is een toekomstgerichte basis en heeft als primair doel het voorkomen van graafschade.

Belangrijke data:
1-7-2018: Inwerkingtreding wijzigingswet (opname in WIBON).
1-1-2019: Gereed voor nieuwe wijze informatieuitwisseling, de nieuwe KLIC viewer moet worden gebruikt.
1-7-2019: Alle partijen in de graafketen werken met de nieuwe wijze van KLIC informatieuitwisseling

Meer informatie is te vinden op de website: https://www.klicwin.net
Netbeheerders
Grondroerders
Beheerders ondergrond
Toezicht en wet
KLIC-WIN
Netbeheerders
Grondroerders
Beheerders ondergrond
Toezicht en wet
KLIC-WIN


< Terug naar de Actiepagina